Ðại Hội Quốc Tế Lần Thứ Tư
về Mục Vụ
Cho Nguời Di Dân và Tị Nạn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðại Hội Quốc Tế Lần Thứ Tư về Mục Vụ Cho Nguời Di Dân và Tị Nạn.

(VIS 10/09/98) Tin Vatican. Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách mục vụ cho Nguời Di Cư và Tị Nạn, sẽ tổ chức tại Vatican, Ðại Hội Quốc Tế lần thứ tư, từ ngày mùng 5 đến mùng 10 tháng 10/1998 tới đây. Chủ đề của Ðại Hội Quốc Tế lần nầy là: "Những người Di Dân lúc sắp bước vào Ngàn Năm Thứ Ba". Trong số khoảng 415 tham dự viên Ðại Hội, người ta thấy trong danh sách có 5 vị Hồng Y, 75 vị Giám Mục, 123 Linh Mục, 58 giáo sư đại học, và những đại diện cho các Hội Ðồng Giám Mục, đến từ 95 quốc gia trên thế giới có liên hệ với những vấn đề do hiện tượng di dân và tị nạn gây ra.

Trong bản thông báo về Ðại Hội Quốc Tế sắp đến, Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách mục vụ cho người di dân và tị nạn đã nhắc lại rằng: trong số những nhân quyền được đưa vào trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền, thì có quyền của mỗi một người được rời khỏi đất nước mình sinh sống, kể cả chính quê hương mình, và quyền được trở lại đất nước quê hương.

Theo chương trình được dự trù cho Ðại Hội sắp đến, thì trong bốn ngày đầu của Ðại Hội, mỗi ngày đều được hướng về một chủ đề riêng; và mỗi chủ đề riêng được khai triển trong các bài thuyết trình và thảo luận trong ngày. Ngày cuối cùng, tức ngày thứ năm của Ðại Hội, thì sẽ được dành để đúc kết những thành quả trong một Văn Kiện chung kết.

Ngày thứ nhất sẽ hướng về chủ đề: "Hiện Tượng Di Dân Ngày Nay". Chủ đề nầy sẽ được khai triển trong ba đề tài thuyết trình chính: (1.) "Hiện Tượng Di Dân Trong Một Nước"; (2.) "Nguời Di cư trong thời đại toàn cầu hóa"; và (3.) "Người Phụ Nữ và Sự Di Dân".

Chủ đề của Ngày thứ hai là: "Nguời Di cư và Xã Hội đón tiếp"; và chủ đề nầy sẽ được khai triển trong hai đề tài thuyết trình: (1.) "Việc đón tiếp nguời nước ngoài xưa và nay"; (2.) "Hiện Tượng Di Dân lén lút."

Chủ đề của ngày thứ ba là: "Nguời di cư và cộng đoàn quốc tế". Chủ đề nầy sẽ được khai triển trong ba bài thuyết trình như sau: (1.) "Nguời di cư như là đối tượng của những đường lối chính trị quốc tế"; (2.) "Vai trò của vài hình thức hội nhập địa phương trong chính sách Di dân tại Phi Châu"; (3.) "Ngàn năm thứ ba: lời mời gọi hòa giải: việc tha nợ nước ngoài cho những quốc gia nghèo và việc hợp thức hóa những người di cư bất hợp pháp".

Ngày thứ tư của Ðại Hội sẽ được hướng về chủ đề chính là: "Giáo Hội và Hiện Tượng Di Dân ngày nay". Chủ đề nầy sẽ được khai triển trong hai bài thuyết trình như sau: (1.) "Việc mục vụ cho những người di cư theo cái nhìn của Chân Phước Giovanni Battista Scalabrini, Ðấng sáng lập dòng Những Thừa Sai của Thánh Carlo phục vụ người di cư"; (2.) "Việc huấn luyện những tác viên mục vụ di dân".

Ngày thứ năm, ngày cuối cùng của Ðại Hội, sẽ được dành để soạn thảo và biểu quyết văn kiện hung kết của Ðại Hội. Ban tổ chức cũng dự trù một buổi tiếp kiến của ÐTC dành cho những tham dự viên Ðại Hội.

Ðó là vài điểm chính liên quan đến Ðại Hội Quốc Tế lần thứ tư về Mục Vụ Di Dân, sẽ được tổ chức tại Phòng Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục trong nội thành Vatican, từ ngày 5 đến 10 tháng 10/1998 tới đây. Những Ðại Hội Quốc Tế trước đây đã được tổ chức vào các năm 1979, 1985 và 1991.


Back to Radio Veritas Asia Home Page