Các thách đố của
Giáo Hội Công Giáo Macau
trước ngày được trao lại
chủ quyền của Trung Quốc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các thách đố của Giáo Hội Công Giáo Macau trước ngày được trao lại chủ quyền của Trung Quốc.

(UCAN MA0882. 0992 8/09/98) - Macau - Với chỉ còn 16 tháng trước ngày lãnh thổ Macau được trao trả lại chủ quyền của Trung Quốc, giáo hội Công Giáo Macau đang đương đầu với một trách nhiệm nặng nề phát sinh từ vấn đề hàng linh mục của giáo hội ngày một già đi trong khi ơn gọi thì lại thiếu.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN, linh mục Claudio Maria Leao Lo, 65 tuổi, cha chính giáo phận Macau, nói đây là hai thách đố lớn cho giáo hội, hơn cả việc thay đổi chủ quyền cai trị tại Macau vào ngày 20 tháng 12 năm tới 1999 tới. Các linh mục khác được phỏng vấn cũng đồng ý như vậy. Trong vòng từ đây cho đến thập niên tới, giáo hội Công Giáo Macau sẽ không có thêm một linh mục nào được chịu chức, trong khi đa số các linh mục triều của Macau nay đều đã quá 50 tuổi. Lần thụ phong linh mục cuối cùng của giáo phận Macau là vào năm 1992 và hiện nay giáo hội không có một chủng sinh nào. Các thông kê mới nhất cho thấy, hàng linh mục Macau gồm có một Giám Mục, 20 linh mục triều người Hoa và Bồ Ðào Nha, 32 linh mục dòng, phục vụ cho khoảng 20 ngàn tín hữu Công Giáo.

Cha Luis Leo Xavier, giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse ở Macau nói rằng, do tình trạng bấp bênh về mặt chính trị, chủng viện này đã đóng cửa kể từ sau biến cố ngày 3/12 năm 1966. Có 3 người bị thiệt mạng và 63 người khác bị thương trong biến cố này do cuộc đàn áp của chính quyền thực dân nhắm vào người dân địa phương phản đối sự cai trị của Bồ Ðào Nha. Tuy nhiên cả cha Luis Xavier cũng như Ðức Cha Domingos Lam Ka Tseung, Giám Mục Macau, đều bày tỏ hy vọng là không bao lâu nữa sẽ có một tiểu chủng viện được mở cửa. Ðức Cha Domingos, 70 tuổi, đã nói như sau: "Niềm hy vọng của tôi là chủng viện tại Macau được mở cửa lại trước khi tôi về hưu. Tuy nhiên, chương trình huấn luyện của chủng viện này trong tương lai phải toàn diện, để các chủng sinh, dù trở thành linh mục hay không, cũng đều có thể phục vụ giáo hội tốt hơn".


Back to Radio Veritas Asia Home Page