Huấn Ðức của ÐTC
giờ kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 6/09/1998
Tổ chức đời sống mình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 6/09/1998, tại Cactelgandolfo.

Anh chị em rất thân mến,
1. Bắt đầu tháng 9, cuộc sống lấy lại mức độ bình thường của những công việc làm ăn: những công xưởng, những văn phòng, các trường học, bắt đầu trở lại với sinh hoạt bình thường. Ðối với nhiều người, đây là thời gian "xếp đặt các công việc": người ta phải đương đầu với những vấn đề, xác định những mục tiêu, thiết lập những phương tiện và những chiến lược để đạt cho được những mục tiêu đó.

Tôi muốn nhắc lại cho tất cả một nguyên tắc căn bản của đức tin: trước hết và bên kia những chương trình hành động của chúng ta, có hiện diện một mầu nhiệm của tình yêu thương; mầu nhiệm yêu thương nầy bao bọc lấy chúng ta và hướng dẫn chúng ta; đây là mầu nhiệm của tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Nếu chúng ta muốn tổ chức tốt đẹp đời sống mình, thì chúng ta cần phải học lấy cách thức khám phá ra ý định của Thiên Chúa, vừa biết đọc những dấu chỉ nhiệm mầu mà Thiên Chúa đặt vào trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Ðể làm điều vừa nói, thì những số tử vi và những tiên đoán huyền nhiệm không giúp ích gì. Ðúng hơn, cần cầu nguyện; lời cầu nguyện đích thực cần luôn đi đôi với chọn lựa trong đời sống một cách phù hợp với luật Chúa.

Trong năm nay, năm dành riêng cho Chúa Thánh Thần trong giai đoạn chuẩn bị Ðại Năm Thánh, ước chi lời cầu nguyện của chúng ta hướng về Ngài. Chúa Thánh Thần là Ðấng được khẩn cầu với tước hiệu Thánh Thần Tư Vấn và Khôn Ngoan. Không ai biết rõ tương lai của chúng ta hơn Ngài và Ngài có khả năng định hướng những bước đường chúng ta theo hướng đúng.

2. Ðể định chương trình một cách tốt đẹp, thì cần phải có những tiêu chuẩn. Có vài tiêu chuẩn do chính thực tại đặt ra, như những tiêu chuẩn của sự cần thiết, của dịp may, của sự hữu hiệu. Nhưng chúng ta cần phải chú ý để không rút gọn tất cả về những vấn đề vật chất. Chúng ta đừng giới hạn mình vào kỷ thuật và việc bàn giấy. Nếu chúng ta muốn thực hiện những dự án thật sự nhân bản, thì chúng ta cần phải đưa vào trong những chương trình của chúng ta những giá trị cao cả về luân lý và thiêng liêng. Chúng ta cần cố gắng nhìn đến tất cả những ai sống bên cạnh, có thể là những kẻ sống tùy thuộc vào chúng ta, hoặc bị ảnh hưởng của những chọn lựa của chúng ta, và nhìn về họ, luôn luôn như là những ngôi vị, và không bao giờ như là con số hay như những món đồ vật.

Tắt một lời, chúng ta hãy tổ chức đời sống, cá nhân cũng như cộng đoàn, mà không lấy hứng từ sự ích kỷ, nhưng từ tình yêu thương. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn đón nhận anh chị em, nhất là những ai mà vì hoàn cảnh của họ, --- tôi nghĩ đến các trẻ nhỏ, những bệnh nhân, những người già cả, những kẻ không có việc làm --- (chúng ta hãy đón nhận những kẻ vì hoàn cảnh của họ) mà bị buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của những kẻ khác, trong nhiều việc cần được giúp hay trong tất cả mọi sự. Lúc đó, ước chi việc xếp đặt chương trình hành động cũng là một cử chỉ thực hiện tình liên đới.

3. Chúng ta hãy xin Ðức Nữ Ðồng Trinh rất thánh cầu cùng Chúa ban cho chúng ta "một sự khôn ngoan đích thật của con tim", để hoạch định tốt cuộc sống mình và bắt đầu lại những sinh hoạt của chúng ta. Trong kinh cầu , Ðức Mẹ được gọi là "Ðức Bà chỉ bảo đàng lành"; xin Mẹ gợi lên trong chúng ta những tư tưởng tốt, và giúp chúng ta định hướng cuộc đời của mình, đúng theo ý định của Thiên Chúa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page