Buổi Tiếp Kiến
Thứ Tư hằng tuần của ÐTC
"Hoạt động của Chúa Thánh Thần"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Buổi Tiếp Kiến của ÐTC vào sáng Thứ Tư 12/08/98.

"Chúa Thánh Thần hoạt động cả ngoài biên giới Giáo Hội": đó là đề tài của bài giáo lý đã được ÐTC khai triển trong buổi tiếp kiến chung vào lúc 9:30 sáng thứ tư 12.08.98, dành cho khoảng 8 ngàn tín hữu, đến từ các nước khác nhau trên thế giới, tụ họp bên trong Thính Ðường Phaolô VI.

Trong các nhóm hành hương hiện diện trong buổi tiếp kiến, đặc biệt có đoàn hành hương Việt Nam gồm 40 người, đến từ Ðức Quốc. Khi xướng tên, cả nhóm tín hữu Việt Nam đã đứng dậy hát bài kính Ðức Mẹ và được mọi người vỗ tay hoan hô. Cùng với nhóm Việt Nam, ÐTC chào thăm đoàn hương đến từ Côte d'Ivoire và từ Ðảo Maurice.

Trong bài huấn đức về đề tài: "Chúa Thánh Thần hoạt động cả ngoài biên giới Giáo Hội", ÐTC đã quả quyết như sau:

"Hoạt Ðộng củaThánh Thần không thể chỉ được giới hạn trong phạm vi thể chế của Giáo Hội: mặc dù trong Giáo Hội Chúa Thánh Thần hoạt động một cách đặc biệt và đầy đủ, nhưng hoạt động nầy còn được công nhận cả ngoài biên giới hữu hình của Nhiệm Thể Chúa Kitô nữa." ÐTC trích lại số 22 của Hiến Chế về Giáo Hội trong thế giới, Vui Mừng Và Hy Vọng, và số 16 của hiến chế tín lý về Giáo Hội, Ánh Sáng Muôn Dân.

ÐTC nói tiếp như sau: "Không có góc trời nào của việc tạo dựng và không có lúc nào của lịch sử mà bị vắng bóng sức hoạt động của Chúa Thánh Thần." "Thánh Thần Thiên Chúa, hiện diện trong tạo dựng và hoạt động trong tất cả các giai đoạn của lịch sử cứu rỗi, đẫn đưa mọi sự đến biến cố nhập thể của Ngôi Lời."

Vì thế được phép nghĩ rằng, ở đâu có những yếu tố về chân lý, về nhân hậu, về thẩm mỹ và khôn ngoan đích thực, ở đâu có thực hiện những nỗ lực để xây dựng một xã hội nhân đạo hơn và phù hợp với chương trình Thiên Chúa, thì ở đó con đường đưa đến ơn cứu rỗi được mở ra. Hơn nữa, ở đâu có một sự chờ đợi thành thực việc mạc khải Thiên Chúa và một niềm hy vọng mở ra đón nhận mầu nhiệm đem ơn cứu rỗi, thì nơi đó có thể đón nhận công việc thầm kín và hiệu nghiệm của Thánh Thần Thiên Chúa, Thánh Thần này thúc đẩy con người đi gặp Chúa Kitô" là Ðường Ði, là Sự Thật và là Sự Sống" (Ga 14, 6).

Trong mục Gặp Gỡ ÐTC vào lần tới, chúng tôi sẽ kể lại đầy đủ hơn về bài huấn đức nầy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page