Bế mạc lớp tu nghiệp của
120 vị giám đốc chủng viện

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bế mạc lớp tu nghiệp của 120 vị giám đốc chủng viện.

Roma - 21.07.98 - Lớp tu nghiệp của 120 vị giám đốc và huấn luyện tại các chủng viện bế mạc hôm 19.07.98 vừa qua sau gần một tháng làm việc.

Ðây là lớp tu nghiệp thứ hai dành cho các vị giám đốc và huấn luyện tại các chủng viện trên thế giới do Hội các Giám Ðốc các Chủng Viện và các Học Viện tổ chức, với sự cộng tác của Bộ Giáo Dục Công Giáo.

Công việc phối hợp được trao cho Vị Giám Ðốc Học Viện Bellarmino. Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, đã khai mạc khóa tu nghiệp ngày 26 tháng 6/1998, và Ðức Hồng Y Pio Laghi, Tổng Trưởng Bộ Giáo Dục Công Giáo, bế mạc hôm 19.07.98 vừa qua. Một trong các vị tham dự, Linh Mục Pierino Fragnelli, Giám Ðốc Ðại chủng viện Roma, cho biết những lý do của lớp tu nghiệp như sau: ÐTC đã trao cho Giáo Hội Tông Huấn về "Ðời sống Linh Mục", có tựa đề là "Pastores dabo vobis" (Ta sẽ ban cho các người những vị chủ chăn). Trong văn kiện này có một yêu cầu liên hệ đến lời hứa của Thiên Chúa: Là việc bảo đảm cho Giáo Hội luôn có không phải bất cứ vị chủ chăn nào, nhưng những vị chủ chăn theo như Lòng Chúa mong muốn.

Các vị giám đốc và các vị huấn luyện tại chủng viên phải làm cách nào để đáp lại cách tương xứng những chờ đợi của Giáo Hội trong viễn tượng của Ngàn năm mới. Vì thế, Khóa tu nghiệp thứ hai này dành cho các vị huấn luyện các linh mục tương lai, đã muốn đề cao ba đề tài chính này: (1) tình hình tâm lý-xã hội của các ơn kêu gọi ngày nay: thanh niên ngày nay đang sống trong hoàn cảnh như thế nào? (2) mục tiêu của việc huấn luyện: các linh mục cho Ngàn Năm mới; và (3) Phương thế cho việc huấn luyện là chủng viện.

Về dự án trong tương lai phát xuất từ Khóa Tu Nghiệp này, Linh mục giám đốc chủng viện Roma cho biết: trước hết tất cả các vị tham dự Khóa Tu Nghiêïp ước muốn được gặp lại nhau. Ðây là Khóa thứ hai và Ngàn Năm mới đã gần kề. Việc gặp gỡ nhau lần nữa là điều rất hữu ích, nhất là sau khi ÐTC đã để lại văn kiện "Pastores dabo vobis", và những đường hướng chỉ đạo. Gặp gỡ nhau tại Roma, để mọi người có cơ hội sống tại trung tâm Giáo Hội, có cơ hội học biết các cơ cấu và các tổ chức của Tòa Thánh, có cơ hội sống bên mộ Thánh Phêrô và Phaolô với nhiều di tích lịch sử của Giáo Hội từ các thế kỷ đầu; như vậy để củng cố đức tin và để thông truyền đức tin cho các chủng sinh. Một điểm khác đã được 120 vị tham dự đến từ 30 quốc gia khác nhau lưu ý cách riêng là việc huấn luyện con người của các chủng sinh để tiến đến một sự trưởng thành đều hòa, và đẩy mạnh việc huấn luyện thiêng liêng. Công việc huấn luyện này còn cần được tiếp tục cả sau khi đã làm linh mục.


Back to Radio Veritas Asia Home Page