Ðức Hồng Y Pio Laghi
nói về chuyến viếng thăm
vừa qua tại Cuba

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Pio Laghi nói về chuyến viếng thăm vừa qua tại Cuba.

Vatican - 13.07.98 - Ðức Hồng Y Pio Laghi, Tổng Trưởng Bộ Giáo Dục Công Giáo đã viếng thăm Cuba, do lời mời của các Giám Mục nước này, trong dịp Lễ hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô vừa qua, để ghi nhớ giáp 5 tháng chuyến viếng thăm lịch sử của ÐTC Gioan Phaolô II, tại Cuba vào cuối tháng Giêng 1998 vừa qua.

Trong chuyến viếng thăm , Ðức Hồng Y Tổng Trưởng đã gặp tất cả các nhà giáo dục Công Giáo đang hoạt động cách can đảm và nhẫn nại tại các trường chính phủ - để phố biến các giá trị Phúc Âm và Ðạo Công Giáo cho học sinh. Ðức Hồng Y đã nói chuyện với khoảng 200 nam, nữ tu sĩ và giáo dân dấn thân cách cụ thể trong lãnh vực giáo dục tại Tổng Giáo Phận La Havana. Ngài cũng gặp các nhà giáo dục tại Giáo Phận Pinar del Rio, một giáo phận hoạt động hăng say hơn cả và đi tiên phong, cũng như tại các giáo phận khác. Ðức Hồng Y Tổng Trưởng cho biết là ngài đã nói với các nhà giáo dục và các giám mục của Cuba như sau:

"Tôi đã yêu cầu dành chỗ cho công việc giáo dục Công Giáo. Chỗ còn quá nhỏ hẹp, và cần phải mở rộng bằng những lớp phụ sau khi học sinh trở về nhà, mở trường mẫu giáo để giúp các trẻ em tránh nạn du đãng ngoài đường phố, giáo dục các em và đồng thời để phổ biến các giá trị nhân bản, tôn giáo và luân lý".

Ðức Hồng Y Tổng Trưởng cũng gặp hai Bộ Trưởng Giáo Dục của Chính Phủ Cuba: một vị phụ trách về các trường Tiểu và Trung Học, và một vị lo về các Ðại Học. Ðức Hồng Y tuyên bố: "Với các Bộ Trưởng, tôi đã nói cách rất rõ ràng và tôi nhắc cách riêng đến các biểu ngữ đã được phổ biến và nay vẫn còn được phổ biến. Có Biểu Ngữ viết như sau: "La educación al servicio de la ideologia y de la revolución" (Giáo Dục phục vụ ý thức hệ và cách mạng). Tôi phản đối mạnh mẽ và tôi nói với hai ông Bộ Trưởng rằng: Chúng tôi không thể chấp nhận những biểu ngữ này và tôi không nói với các ngài với tư cách như một vị chủ chăn tinh thần mà thôi, nhưng tôi còn nói với các ngài nhân danh cả Thuyết Nhân Bản và nhân danh các quyền con người. Công việc giáo dục không bao giờ phục vụ một đảng phái, một ý thức hệ hay một cuộc cách mạng. Công việc giáo dục nhằm phục vụ con người. Các thanh thiếu niên có quyền được giáo dục. Nhà Nước không có quyền giáo dục theo ý muốn của mình. Ngoài ra, còn phải có sự tôn trọng đối với các gia đình nữa".

Ðược hỏi về kết quả chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cuba, Ðức Hồng Y Pio Laghi trả lời như sau:

"Tôi luôn luôn nghĩ rằng: ÐTC đã để lại trên đảo này một dấu vết sâu đậm không thể xóa nhòa được. Dấu vết không phải trên mặt nước bao vây đảo này, bởi vì nếu in trên nước thì dấu vết này dễ xóa đi và cách nhanh chóng. Trái lại dấu vết này được in sâu trên đất liền của đảo này, trong tâm hồn của người dân Cuba và trên dấu vết này chúng ta phải đặt thực sự trước hết những cái gọi là các quyền của người dân. Người dân Cuba ngày nay có một niềm hy vọng lớn lao; chúng ta không được phép bỏ qua; Họ hy vọng thật nhiều nơi Giáo Hội, nơi các người của Giáo Hội, cách riêng nơi ÐTC".


Back to Radio Veritas Asia Home Page