ÐTC bổ nhiệm
những vị chủ chăn cho một số
Tòa Giám Mục quan trọng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC bổ nhiệm những vị chủ chăn cho một số Tòa Giám Mục quan trọng.

Vatican - 10.07.98 - Thứ Sáu 10/07/98, ÐTC vừa bổ nhiệm Linh Mục Alphonse Georger, 62 tuổi thuộc Hàng Giáo Sĩ Tổng Giáo Phận Alger (bên Algérie), hiện là Giám Ðốc Trung Tâm Nghiên Cứu của Giáo Phận, làm Giám Mục giáo phận Oran, thay thế Ðức Cha Pierre Lucien Claverie, bị nhóm Hồi Giáo quá khích sát hại mồng 1 tháng 8 năm ngoái (1997) cùng với người tài xế, lúc vừa về tới Tòa Giám Mục.

Ðức tân giám mục là người Pháp, thụ phong linh mục năm 1965; là mộât chuyên gia nghiên cứu về Ả Rập và Hồi Giáo; đậu Tiến Sĩ Giáo Luật tại Ðại Học Strasbourg. Trước đây ngài là cha sở nhà thờ chính Tòa Alger, sau đó làm đại diện tư pháp của Hội Ðồng Giám Mục miền Bắc Châu Phi, cho tới lúc được bổ nhiệm làm giám mục Oran. Từ năm 1993 đến 1995, ngài cũng cộng tác với Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Algérie.

Tại Pháp - Cũng thứ Sáu 10.07.98, ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Louis-Marie Billé, hiện là Tổng Giám Mục giáo phận Aix và chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp, làm Tổng Giám Mục Giáo Phận Lyon, thay thế Ðức Hồng Y Jean Balland, qua đời mồng một tháng 3/1998 năm nay, một tuần lễ sau khi được tấn phong Hồng Y (22.02.1998).

Ðức tân Tổng Giám Mục Lyon sinh năm 1938, thụ phong linh mục năm 1962; được bổ nhiệm làm Giám Mục giáo phận Laval năm 1984; thăng Tổng Giám Mục giáo phận Aix năm 1995; được bầu làm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp năm 1996. Tòa Tổng Giám Mục Lyon cũng là Tòa Giáo Chủ của Nước Pháp, được thiết lập từ thế kỷ thứ hai, thời Thánh Irénée (khoảng từ 130 đến 208), giám mục đầu tiên của LYON,và là vị Thánh Tử Ðạo.

Tại Canada - Cũng thứ Sáu 10.07.98, ÐTC bổ nhiệm Linh Mục Sleiman Hajjar, 48 tuổi, người Liban, thuộc Dòng Thánh Basilio, hiện cộng tác tại giáo xứ Hy Lạp Melkite tại Ottawa (Canada), làm giám mục "Saint Sauveur de Montréal" của các người Công Giáo Hy Lạp Melkites. Sau khi thụ phong linh mục năm 1979, Cha Sleiman Hajjar phụ trách việc huấn luyện các chủng sinh. Ngoài ra, cha còn lo việc cứu trợ nhi đồng Liban trong nước và tại các cơ quan thế giới về Nhi Ðồng.

Tại Liên Bang Yougoslavie, ÐTC chấp nhận đơn từ chức của Ðức Tổng Giám Mục Petar Perkovic vì lý do tuổi tác, đồng thời bổ nhiệm Linh Mục Zef Gashi, Giám Ðốc Trung Tâm Giáo Lý quốc gia của Giáo Phận Scutari (Albania) làm Tổng Giám Mục Giáo Phận Bar thay thế Ðức Cha Perkovic. Ðức Tân Tổng Giám Mục năm nay 62 tuổi, thụ phong linh mục năm 1964; từ nhiều năm ngài thi hành thừa tác vụ linh mục tại các địa điểm Pristina và Podgorica. Tổng Giáo Phận Bar trực thuộc Tòa Thánh. Xét về phương diện địa dư, thì Tổng Giáo Phận nằm trong lãnh thổ của Cộng Hòa Montenegro (gồm khoảng 635 ngàn dân cư). Ða số dân cư thuộc gốc Slavô (Montenegro, Serbie, Croatie), thiểu số thuộc gốc Albania. Về phương diệân tôn giáo, phần lớn dân cư theo Giáo Hội Chính Thống. Tín hữu Hồi Giáo thuộc lễ nghi Sunnite khoảng 100 ngàn. Tổng giáo phận Bar chiếm 13 ngàn cây số vuông với khoảng 550 ngàn dân cư, trong số này có 16 ngàn người Công Giáo, chia thành 19 giáo xứ, trong đó có 5 giáo xứ lớn, hầu hết do các Cha Dòng Phanxico Hèn mọn điều khiển. Trong giáo phận có 15 linh mục và 38 nữ tu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page