Tuần tĩnh tâm quốc tế
của các linh mục
tại Guadalupe bên Mexico

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tuần tĩnh tâm quốc tế của các linh mục tại Guadalupe bên Mexico.

Guadalupe - 10.07.98 - Tuần tĩnh tâm của gần 3 ngàn Linh mục (trong số này có khoảng 80 Giám Mục và Hồng Y) tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe bên Mexico, do Bộ Giáo Sĩ tổ chức, diễn tiến tốt đẹp. Ðây là lộ trình của hiệp thông và của trao đổi giữa các linh mục đến từ nhiều miền khác nhau trên thế giới, trong bối cảnh chuẩn bị Năm Ðại Toàn Xá 2000. Fatima (Bồ Ðào Nha, Châu Âu, năm 1996); Yamoussourkro (Côte d'Ivoire, Châu Phi, năm 1997); Guadalupe (Mexico, Châu Mỹ, năm 1998); Giêrusalem (Châu Á, năm 1999); và Roma (năm 2000) trung tâm Giáo Hội, để cùng nhau cử hành Ðại Năm Thánh 2000 với Vị Kế nghiệp Thánh Phêrô, Chủ Chăn toàn thể Giáo Hội.

Sau đây là cảm tưởng của Ðức Cha Ivan Dias, Tổng Giám Mục giáo phận Bombay (Ấn Ðộ), một trong các vị thuyết trình của Tuần Tĩnh Tâm. Ðức Cha đã nói trên Ðài Vatican hôm thứ Sáu 10.07.98. Ðức Cha nói như sau:

"Ðây là cuộc gặp gỡ thứ ba trong chương trình của ÐTC, như một trong các chặng tiến về Năm Thánh 2000. Chặng thứ nhất tại Fatima; chặng thứ hai ở Yamoussoukro. Giờ đây, cách riêng, dưới chân Ðức Mẹ Guadalupe, đây là những giờ phút rất tốt đẹp và linh thiêng đối với tôi, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi đến Châu Mỹ. Nghĩ đến chuyến viếng thăm đầu tiên của tôi được diễn ra tại chính Ðền Thánh Guadalupe, quả là một ơn lớn lao. Cuộc gặp gỡ là lúc thuận tiện và một ơn Chúa ban, qua Mẹ Maria, để củng cố "căn cước linh mục" của chúng tôi, và cũng nhờ vào các bài giảng mà chúng tôi được nghe, các thánh lễ và các buổi cử hành phụng vụ, mà chúng tôi cùng tham dự trong tình huynh đệ linh mục. Nhớ lại những giờ phút này thực là việc rất hữu ích. Tôi có thành tín này là Ðức Mẹ Guadalupe là Mẹ, là Mẹ riêng của chúng tôi các linh mục. Thành tín này tôi cảm thấy bất cứ ở đâu, cả lúc tôi ở Bombay, nơi tôi là Tổng Giám Mục. Nhưng tại đây, trong Ðền Thánh Guadalupe này, nụ cười của Ðức Maria, trong tước hiệu "Mẹ các linh mục", (nụ cười đó) thắm tươi hơn. Tôi trở nên phong phú hơn và hài lòng hơn vì là linh mục, và nhất là vì giám mục, có trách nhiệm lớn lao về các linh mục trong giáo phận của tôi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page