Tập Sách Thống Kê Hằng Năm
của Giáo Hội Công Giáo toàn cầu
ấn bản năm 1996

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài con số thống kê của Giáo Hội Công Giáo toàn cầu.

Tin Vatican (Apic 2/07/98; tổng hợp với các nguồn tin khác CWN, RG cùng ngày 2/07/98) Sáng hôm thứ Sáu, mùng 2/07/98, nhà Xuất Bản Vatican (Libreria Editrice Vaticana), công bố đã xuất bản Tập Sách Thống Kê Hằng Năm của Giáo Hội Công Giáo toàn cầu, ấn bản năm 1996.

So sánh với bản thống kê của năm 1978, cách đây hai mươi năm, thì Bản Thống Kê của năm 1996 (1996) cho thấy có sự gia tăng con số thụ phong linh mục và các ơn gọi tu trì tại các đại lục như Phi Châu, Châu Mỹ LaTinh, Ðông Âu, Ðông Nam Á Châu, nhưng ngược lại có sự giảm sút về phương diện nầy tại Bắc Mỹ và Tây Âu.

Xét về con số của người Công Giáo tại các vùng địa dư, thì bảng thống kê của năm 1996 cho ta các chi tiết sau đây:

Con số các giám mục tại các Ðại Lục không có thay đổi đáng kể. Nhưng có những thay đổi về con số các linh mục tại các vùng.

Ðó là vài con số , chúng tôi sẽ có dịp trở lại đề tài nầy, trong lần phát thanh khác. Ðọc qua các con số trên, chúng ta cần nhớ lại những lời ÐTC đã viết trong sứ điệp cho Ngày Quốc Tế Truyền Giáo như sau:


Back to Radio Veritas Asia Home Page