Huấn Ðức của ÐTC
Chúa Nhật 10/05/98
Lễ Phong Chân Phước cho 12 Ðầy Tớ Chúa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC vào Chúa Nhật 10/5/98: Lễ Phong Chân Phước cho 12 Ðầy Tớ Chúa.

Chúa Nhật 10/05/98, ÐTC đã cử hành thánh lễ Phong Chân Phước cho 12 Ðầy Tớ Chúa, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Roma. Trong số 12 vị Tân Chân Phước, có một vị là Linh Mục Tu Sĩ Nguời Liban, và 11 nữ tu người Tây Ban Nha, chịu tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha 1936-1939. Theo bản thống kê mới đây, thì trong thời nội chiến nầy, có khoảng 7 ngàn giáo sĩ và tu sĩ đã bị giết chết.

Trong bài giảng Thánh Lễ Phong Chân Phước, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhắc đến mẫu gương sống Ðức Tin của các vị tân chân phước, mỗi người trong hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chính yếu vẫn luôn như nhau: đó là sống gắn bó với Chúa Kitô và thực thi đức bác ái đối với anh chị em xung quanh. ÐTC đã nói như sau:

Sau thánh lễ, đến giờ trưa, trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, ÐTC đã nói vài lời chào thăm các phái đoàn hành hương, nhất là các phái đoàn đến từ Liban và Tây Ban Nha, để tham dự lễ Phong Chân Phước cho những người đồng hương. Trước hết bằng tiếng Ý, ÐTC đã nói như sau:

Sau đó, bằng tiếng Tây Ban Nha, ÐTC ngỏ lời với các đoàn hành hương đến dự lễ Phong Chân Phước như sau:

Kế đến bằng tiếng Pháp, ÐTC đã chào chúc anh chị em tín hữu Liban đến dự lễ Phong Chân Phước, như sau:

Cuối cùng, trở lại tiếng Ý, ÐTC nói như sau:

Sau những lời trên, ÐTC đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng và ban phép lành cho mọi người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page