Huấn Ðức của ÐTC
Thứ Tư Lễ Tro 1985

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Suy Tư của ÐTC Gioan Phaolô II nhân ngày thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay.

Hằng năm, Giáo Hội Công Giáo bắt đầu Mùa Chay với ngày thứ Tư Lễ Tro. Ðoạn sách của Tiên Tri Joel nói về việc ăn năn sám hối được Giáo Hội nhắc lại cho mọi tín hữu. Ðó là: Hãy xé tâm hồn chớ đừng xé áo. Việc ăn năn trở lại nội tâm là điều quan trọng hơn, và phải là linh hồn cho mọi việc làm tốt bên ngoài. Sau đây, nhân dịp Thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay 1998, chúng tôi kính mới quý vị và các bạn cùng chia sẽ vài suy tư của ÐTC Gioan Phaolô II về lời kêu gọi của Tiên Tri Joel: Hãy xé tâm hồn, chớ đứng xé áo (Joel 2,13). Ðây là những suy tư đã được ÐTC chia sẽ trong dịp Lễ Tro, đầu Mùa Chay năm 1985. Tuy đã được nói lên cách đây 13 năm, nhưng những dòng suy tư nầy vẫn còn giá trị thời sự cho mọi tín hữu trong Giáo Hội Công Giáo ngày nay, vào lúc sắp kết thúc Ngàn Năm Thứ Hai, bước sang Ngàn Năm Thứ Ba. Sau đây là những suy tư của ÐTC Gioan Phaolô II:

Hãy xé tâm hồn chớ đứng xé áo (Joel 2,13). Giáo Hội dùng những lời của Tiên Tri Joel để công bố điểm khởi đầu của Mùa Chay. Ðã có một thời lời mời gọi ăn chay cần được đi kèm với lời cảnh tỉnh: đừng xé áo mặc bên ngoài, nhưng hãy xé tâm hồn bên trong. Ðó là vào thời của tiên tri Gio-el. Vào sau đó, vào thời của Chúa Giêsu thành Nazareth cũng giống như vậy. Chúa đã cảnh tỉnh: Anh em hãy coi chừng đừng làm điều tốt một cách phô trương trước mắt người đời, để được họ khen thưởng ngưỡng mộ. Vậy, khi anh em làm việc bố thí, thì đừng thổi kèn báo hiệu, như những người giả hình thường làm. Khi anh em cầu nguyện, thì cũng đừng đứng nơi góc quảng trường, cốt ý cho mọi người nhìn thấy. Khi anh em ăn chay, thì cũng đừng có vẽ mặt ủ rủ ưu sầu, để cho mọi nguời thấy là mình ăn chay (x. Mt 6, 1.2.5.16).

Khi công bố Mùa Chay bắt đầu, Giáo Hội cũng đã lên tiếng cảnh tỉnh các tín hữu hãy tránh việc phô trương khoe khoang, đừng có thái độ giả hình trong việc ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Ngày hôm nay, xem ra như không còn nguy hiểm nầy nữa, không còn cần phải cảnh tỉnh về thái độ sống giả hình nầy nữa. Nguy hiểm nằm ở chổ khác: đó là lời công bố Mùa Chay đã trở thành cho nhiều nguời như là "tiếng kêu trong sa mạc" mà thôi.

Ðó là những suy tư của ÐTC Gioan Phaolô II lúc bắt đầu Mùa Chay năm 1985 (cf. O.R. 22/2/1985). Và câu kết thúc nói lên một niềm đau đớn chua cay, vì nhiều người ngày nay không còn màng chi đến Mùa Chay nữa; tinh thần trần tục hóa đã làm cho nhiều người quên mất, hoặc sống lơ là với việc cầu nguyện, ăn chay, bố thí, sống thực thi bác ái và liên đới với anh chị em. Chính vì thế mà ÐTC nói là: Ngày nay, nguy hiểm không còn nằm ở thái độ sống giả hình, bởi vì khi nói đến sự giả hình, thì người ta giả thiết còn có những tiêu chuẩn đạo đức, để biết thế nào là giả hình; Nguy hiểm nằm ở chổ khác, hệ tại ở thái độ lảnh đạm tôn giáo, hay bỏ mất tôn giáo, và lúc đó, "lời công bố Mùa Chay" trở thành như là "tiếng kêu trong sa mạc" cho nhiều nguời, nghĩa là, không còn được nhiều người lắng nghe nữa. Ðó là những lời cảnh tỉnh thật nghiêm trọng cho mọi thành phần Giáo Hội Công Giáo, vào lúc bắt đầu Mùa Chay năm 1998.


Back to Radio Veritas Asia Home Page