Thông cáo
của Phủ Quốc Vụ Khanh
về cuộc gặp gỡ các Ðại Sứ trong Vatican
chiều thứ Ba 30.03.99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thông cáo của Phủ Quốc Vụ Khanh về cuộc gặp gỡ các Ðại Sứ trong Vatican chiều thứ Ba 30.03.99.

Vatican - 30.03.99 - Sau cuộc gặp gỡ giữa Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh và hai Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, Bộ Trưởng Ngoại Giao và Giovanni Re, Bộ Trưởng Nội Vụ Vatican, Phủ Quốc Vụ Khanh cho phổ biến thông cáo sau đây:

"Dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, chiều thứ Ba 30.03.99 một cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong Nội Thành Vatican. Ðược mời tham dự cuộc gặp gỡ này có các Vị Ðại Sứ của các nước hội viên NATO và các Hội Viên thường trực của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cạnh Tòa Thánh.

Thông cáo viết tiếp: Mục đích của cuộc hội họp này là thông báo cho các Vị Ðại Sứ về lập trường của Tòa Thánh trước tình hình mới tạo nên tại Cộng Hòa Liên Bang Yougoslavie và về tiến trình đi đến việc trao đổi ý kiến đối với tình hình này. Ðức Hồng Y Sodano đã trình bày sự lo lắng của ÐTC Gioan Phaolô II đối với các dân tộc đau khổ và công việc do Tòa Thánh đang làm để góp phần vào một giải pháp nhanh chóng của cơn khủng hoảng. Thông cáo viết thêm: Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, phụ trách liên lạc với các nước, đã trình bày lập trường của Tòa Thánh về vấn đề như sau:

1) - đánh giá cao những cố gắng đã được thực hiện trong những tháng vừa qua của cộng đồng quốc tế, để chấm dứt tình hình bi thảm của người dân Kosovo;

2) - sự cần thiết ngừng mọi cuộc hành quân, bởi vì bạo động sẽ không phải là lời cuối cùng;

3) - việc gởi khẩn cấp các viện trợ nhân đạo cho các người tị nạn và di tản;

4) - kêu gọi sự dấn thân của Liên Hiệp Quốc và OSCE (Organisation de Securité et Coopération Européenne) tức là: Tổ Chức An Ninh và Cộng Tác Châu Âu, trong tiến trình hòa bình.

Sau cùng, tin tức tin về những bước đã được khởi sự trong những giờ phút sau cùng về phía Phủ Quốc Vụ Khanh nơi các chính phủ khác nhau và nơi các Cơ Quan Quốc Tế cũng được thông báo cho các Vị Ðại Sứ và các vị khác tham dự cuộc họp:

ÐTC gặp phái đoàn các nhà chính trị Nga sau buổi tiếp kiến chung tại chỗ, nói chuyện và bắt tay các vị - Dức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran sẽ đi Belgrad và mang theo một Sứ Ðiệp riêng của ÐTC gởi cho Tổng Thống Milosevic. ÐTC cử Ðức Tổng Giám Mục Paul Cordès, chủ tịch Hội Ðồng Cor Unum, đi Albania, để xem xét tình hình và phối hợp việc cứu trợ các nguời tị nạn từ Kosovo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page