Thông cáo
của Hội Ðồng Giám Mục Pháp
về chiến tranh tại Yougoslavie

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thông cáo của Hội Ðồng Giám Mục Pháp về chiến tranh tại Yougoslavie.

Lyon - 29.03.99 - Hôm 29.03.99, Hội Ðồng Giám Mục Pháp do Ðức Cha Louis-Marie Billé, Tổng Giám Mục giáo phận Lyon, hướng dẫn, cho phổ biến thông cáo về chiến tranh tại Yougoslavie. Thông cáo được đề đầu là "Hòa Bình sẽ chiến thắng chăng?" và gồm 3 điểm sau đây:

1 - Trong miền Balcan, ở trung tâm Châu Âu, ở ngay cửa ngõ của Liên Hiệp Châu Âu, một chiến tranh đang tiếp diễn. Dĩ nhiên chiến tranh này nhằm mục tiêu loại các phương tiện gây hại ra khỏi các nhà cai trị độc tài. Nhưng dù sao một chiến tranh là một chiến tranh. Ðây là một sự thất bại của nhân loại. Từ nhiều năm, khi điều gì có thể làm, thì đã không được làm vào đúng lúc, sự dữ hơn có thể đến và đến bất cứ lúc nào.

2 - ONU bị đặt vào trong thế thất bại. Việc dội bom được khởi sự không chắc chắn đem lại thành quả mong muốn. Bom đạn này có thể làm cho các vị lãnh đạo bị nhắm đến, trở thành cứng rắn hơn, và khơi dậy ước muốn báo thù. Cuộc tranh chấp liều đi đến việc lan rộng. Sự thù ghét trở nên thêm mãi giữa các dân tộc, mà một ngày đó sẽ phải trở lại nói chuyện với nhau.

3 - Với ÐTC Gioan Phaolô II, tôi hy vọng "các vũ khí yên lặng càng sớm càng hay và hy vọng cuộc đối thoại trở lại, để tiến đến, với sự góp công của mọi người , một nền hòa bình công bình và bền bỉ trong miền".

Thông cáo kết thúc: "Tôi mời gọi tất cả các người Công Giáo - biết cầu nguyện cho một sự chiến thắng mà thôi, chỉ sự chiến thắng này là đáng kể, đó là sự chiến thắng của hòa bình".


Back to Radio Veritas Asia Home Page