Nỗ lực
ngoại giao của Tòa Thánh
để chấm dứt
chiến cuộc tại Yugoslavi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nỗ lực ngoại giao của Tòa Thánh để chấm dứt chiến cuộc tại Yugoslavi.

(Reuters 28/03/99) - Vatican - Thứ Bảy vừa qua (27/03/99), Tiến Sĩ Navarro Valls, Giám Ðốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, cho biết Tòa Thánh đang ráo riết mở các cuộc vận động ngoại giao để chấm dứt chiến cuộc tại Yugoslavi, và Tòa Thánh hy vọng những nỗ lực ngoại giao này sẽ mau chóng đạt kết quả.

Ðài Truyền Hình RAI của Ý đã trích dẫn lời của Tiến Sĩ Navarro Valls như sau: "Tòa Thánh đương nhiên không thể chấp nhận hoàn cảnh chiến cuộc như đang xảy ra hiện nay tại Yugoslavi. Nhưng tôi chưa thể giải thích tất cả mọi chi tiết bởi vì các hoạt động ngoại giao tự bản chất cần phải được giữ bí mật. Trong lúc này, liên lạc ngoại giao của Tòa Thánh với các phe phái liên hệ đang hoạt động mạnh, và tôi nghĩ những nỗ lực này không bao lâu sẽ có kết quả".

Cuộc trừng phạt bằng biện pháp quân sự của tổ chức Minh Ước Bắc Ðại Tây Dương, gọi tắt là NATO, nhắm vào Yugoslavi, nay đã bước sang ngày thứ sáu. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Tổng Thống Slobodan Milosevic của Yugoslavi sẵn sàng nhượng bộ trước điều kiện là ông phải ký tên vào thỏa ước hòa bình Kosovo và ngưng tức khắc các cuộc hành quân của quân đội Yugoslavi nhắm vào người dân gốc Albanie tại tỉnh này. Ngược lại, tin tức từ Kosovo cho thấy quân đội Yugoslavi đang gia tăng các hoạt động quân sự nhắm vào quân đội giải phóng Kosovo cũng như người dân gốc Albanie tại Kosovo, tương tự như một cuộc thanh lọc chủng tộc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page