Chương trình viếng thăm
của ÐTC Gioan Phaolô II
tại Rumani (7-9/05/1999)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chương trình viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Rumani.

ÐTC đã rời Roma lúc khoảng 9 giờ sáng thứ Sáu 7/05/99, giờ Roma, và đến thủ đô Bucarest, sau hai giờ bay, tức là lúc 12 giờ trưa 7/05/99, theo giờ địa phương của Rumani. Và ngay buổi chiều thứ Sáu 7/05/99, buổi chiều đầu tiên tại Rumani, chương trình viếng thăm của ÐTC gồm có những biến cố chính sau đây:

1. Cuộc đón tiếp tại Phi Trường Thủ Ðô Bucarest.
2. ÐTC từ phi trường đi vào thủ đô, đến viếng thăm Nhà Thờ Chính Tòa của Giáo Hội Chính Thống.
3. Gặp gỡ các Giám Mục Công Giáo của cà hai nghi lễ Latinh và Byzantin, tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô.
4. Cuối cùng, lúc 6 giờ chiều 7/05/99, ÐTC đến thăm xã giao Tổng Thống Rumani, gặp các thẩm quyền dân sự và chính trị, các đại diện các tôn giáo và ngoại giao đoàn, tại Dinh Tổng Thống COTROCENI.

Và hôm thứ Bảy mùng 8 tháng 5/1999, cũng tại Thủ Ðô BUCAREST, ÐTC có những sinh hoạt gặp gỡ sau đây:

1. lúc 9:00 sáng 8/05/99, ÐTC đi thăm Nghĩa Trang Công Giáo Belu.
2. Lúc 10:30 sáng 8/05/99, ÐTC đến Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Giuse của Giáo Hội Công Giáo, để cử hành Thánh Lễ cho cộng đoàn tín hữu Công Giáo.
3. Buổi chiều, lúc 5:30 chiều 8/05/99, ÐTC đến Tòa Giáo Chủ Chính Thống, để gặp Ðức Giáo Chủ TEOCTIST, và các thành viên của Thánh Công Hội của Giáo Hội Chính Thống.

Ngày Chúa Nhật mùng 9 tháng 5/1999, tính cách Ðại Kết của chuyến viếng thăm được biểu lộ rõ ràng hơn nữa, bằng hai thánh lễ.

Buổi Sáng, lúc 10 giờ sáng 9/05/99, Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống TEOCTIST cử hành thánh lễ theo nghi thức của Giáo Hội Chính Thống, tại quảng trường UNIRII của Bucarest, và Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đến dự Thánh Lễ nầy.

Buổi chiều, lúc 5 giờ chiều 9/05/99, ÐTC cử hành thánh lễ tại Công Viên PODUL IZVOR của Bucarest, và Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Giáo TEOCTIST đến tham dự.

ÐTC sẽ kết thúc chuyến viếng thăm Rumani, lúc 8:30 tối, khi ngài đáp máy bay trở về lại Roma, và dự trù sẽ về đến Roma , lúc 10 giờ tối Chúa Nhật 9/05/99.

Ðó là cái nhìn tổng quát về CHƯƠNG TRÌNH VIẾNG THĂM của ÐTC tại Rumani. Xin hẹn gặp lại trong bài tường thuật sau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page