Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu
đang có tác động trong đời sống
của Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu đang có tác động trong đời sống của Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ.

(UCAN IA2568.1025 26/04/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Tất cả 140 giáo phận của giáo hội Công Giáo tại Ấn Ðộ đang có những nỗ lực hành động theo đường hướng do Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu đề ra. Những nỗ lực này được tập trú trong các lãnh vực phụng vụ, linh hướng và truyền giáo.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN dạo trung tuần tháng Tư 1999 này, Linh Mục George Pereira, phó tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ cho biết, đa số các giáo phận đang thiết lập các ủy ban đặc trách về đối thoại liên tôn để giúp giáo hội địa phương liên lạc qua lại với các tôn giáo khác. Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ đang theo dõi việc áp dụng những đề nghị của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu tại mỗi giáo phận và sẽ thẩm định sự tiến triển của các nỗ lực này trong cuộc họp bán niên của Hội Ðồng Giám Mục, dự trù diễn ra vào tháng Giêng năm 2000. Linh Mục John Noronha, quyền thư ký ủy ban đặc trách về truyền thông xã hội của Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ, cho biết thêm rằng các Giám Mục Ấn Ðộ đã phác họa một chương trình nhắm tới hai mục đích, một là để tạo một hình ảnh thích hợp cho giáo hội và hai là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với các tôn giáo khác. Chương trình này sẽ giúp giáo hội chống lại chiến dịch thù ghét mà các phần tử Ấn Giáo có khuynh hướng dân tộc, đang nhắm vào giáo hội Công Giáo.

Cha Noronha thừa nhận là hệ thống liên lạc trong giáo hội chưa hoạt động có hiệu quả để chống lại âm mưu này, và tệ hơn nữa là càng làm cho cuộc tuyên truyền chống giáo hội gia tăng thêm. Vì thế phương cách hiệu quả nhất là làm thế nào để thông truyền những gì là sự thật cho công chúng về giáo hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page