Tòa Thánh
triệu tập phiên họp đặc biệt
liên quan tới Kosovo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tòa Thánh triệu tập phiên họp đặc biệt liên quan tới Kosovo.

(Reuters 30/3/99) - Vatican - Thứ Ba 30/03/99, Tòa Thánh đã mời Ðại Sứ các nước thành viên của khối NATO và Ðại Diện Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, đến dự một phiên họp đặc biệt về tình hình tại Kosovo.

Tiến Sĩ Navarro Valls, Giám Ðốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã đứng ra mời các vị Ðại Sứ đến để thảo luận về tình hình chiến cuộc đang diễn ra tại Kosovo hầu tìm ra những giải pháp có thể để vãn hồi hòa bình tại vùng này. Cuộc họp diễn ra vào lúc 5 giờ chiều. Trước đó vào buổi sáng, Ðức Hồng Y Sodano đã tiếp riêng Ðại Sứ Yugoslavi cạnh Tòa Thánh, chủ yếu để bàn về cuộc khủng hoảng tại Kosovo.

ÐTC Gioan Phaolô II đã nhiều lần lên tiếng xin chấm dứt bạo động tại vùng Balcan và đồng thời quả quyết rằng đối thoại là con đường duy nhứt để mang lại hòa bình tại đây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page