Không cần vội vã
phong Thánh cho Mẹ Têrêsa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Không cần vội vã phong Thánh cho Mẹ Têrêsa.

(Reuters 11/03/99) - Ấn Ðộ (Calcutta) - Dòng Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái do Mẹ Têrêsa sáng lập, cho biết hôm thứ Năm (11/03/99) rằng, dòng sẽ không thúc giục ÐTC hay Tòa Thánh để Mẹ Têrêsa sớm được phong thánh.

Trả lời ký giả Reuters bên lề cuộc họp báo tại thành phố Calcutta, nữ tu Nirmala, tổng bề trên dòng Các Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái cho biết như sau: "Dòng chúng tôi sẽ không thúc giục ÐTC, hãy phong thánh, hãy phong thánh, cho Mẹ Têrêsa. Tôi sẽ không yêu cầu điều này, tuy nhiên chúng tôi rất vui sướng là bước đầu tiên dẫn tới việc phong thánh cho Mẹ đang được xúc tiến". Mẹ Têrêsa qua đời năm 1997, sau nhiều thập niên phục vụ cho người nghèo và bệnh tật. Ðối với những người thân cận và nhiều lần tiếp xúc với Mẹ, họ đã coi Mẹ như một vị thánh, và Mẹ thường được gọi với danh hiệu là: "vị thánh của những người nghèo". Bản chất thánh thiện của Mẹ được tỏ hiện rõ ràng qua những công việc bác ái Mẹ đã làm.

Cũng trong cuộc họp báo hôm thứ Năm 11/03/99, Linh Mục Brian Kolodiejchuk, cáo thỉnh viên lập án xin phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa, tiết lộ rằng đơn xin phong Chân Phước cho Mẹ sẽ được nộp lên Tòa Thánh nội trong vòng 3 tháng tới đây. Tuy nhiên riêng với vấn đề phong Thánh cho Mẹ, thì cha Brian đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Không thể đưa ra một thời hạn nhất định trong vấn đề này. Mẹ đã sống với chúng ta rất lâu và những công việc Mẹ trải rộng trên khắp thế giới, nên bất cứ chuyện gì cũng phải mất một thời gian lâu dài hơn. Cũng không nên vội vã trong công tác thu thập những chi tiết về Mẹ Têrêsa và nhất là những bằng chứng phép lạ qua lời bầu cử của Mẹ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page