Vài nhận định
của Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Bucarest và của
Linh Mục Thần Học Gia Chính Thống Nicolae Necula
về chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II
tại Rumani

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài nhận định của Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Bucarest và của Linh Mục Thần Học Gia Chính Thống Nicolae Necula về chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Rumani.

Chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Rumani kéo dài trong vòng ba ngày, từ thứ Sáu mùng 7/05/99 cho đến chiều Chúa Nhật mùng 9/05/99, và chỉ tại một địa điểm là Thủ Ðô Bucarest của Rumani. Ðây là chuyến viếng thăm mục vụ quốc tế lần thứ 86, kể từ khi được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma cho đến nay.

Trước khi theo dõi phần tường thuật, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài nhận định của Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Bucarest và của Linh Mục Thần Học Gia Chính Thống Nicolae Necula.

Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Bucarest nhắc lại rằng: Chúa Giêsu bảo đảm Người sẽ ở giữa những ai sẽ hợp nhau nhân danh Người. Cha Nicolae Necula thì nhắc lại lời Thánh Vịnh: Anh em cùng hợp nhau thì tốt đẹp biết chừng nào. Cha Nicolae xác tín rằng: "Sự chia rẽ giữa các Giáo Hội là một sự kiện thuộc các nhà thần học và hàng giáo phẩm, bởi vì các tín hữu Chính Thống sẽ làm hết sức để được lại gần Ðức Thánh Cha, để được chạm đến ngài, để được nhận lấy nơi ngài một chút sự thánh thiện. Họ sẽ đến để nghe lời ngài. Và họ sẽ có chứng tá lớn lao và lịch sử, nghĩa là sẽ được thấy các vị lãnh đạo của hai Giáo Hội cầu nguyện với nhau".

Ðức Sứ Thần đã thuật lại lời Phúc Âm. Còn Cha Nicolae Necula thì nhắc lại lời của Thánh vịnh. Cả hai đều tin chắc chắn rằng: chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II sẽ góp phần rất lớn vào việc đối thoại giữa Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống.

Ðức Tổng Giám Mục Périsset tái xác nhận rằng: Các cuộc gặp gỡ và các buổi cầu nguyện chung là những phương tiện duy nhất để đạt tới sự hiệp nhất. Vì thế, chuyến viếng thăm của ÐTC có một ý nghĩa cho tất cả Giáo Hội của Chúa Kitô; Và các tín hữu Công Giáo cũng như Chính Thống đều thuộc về Giáo Hội này.

Cuộc đối thoại giữa hai Giáo Hội Hy Lạp Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống, được cổ võ cách đây ít năm do Cộng Ðồng Sant' Egidio; giờ đây, cuộc đối thoại nầy được tiến thêm một bước mới, với cuộc gặp gỡ giữa các đại diện của hai Giáo hội vào ngày 10 tháng 6 tới đây tại Jasi trong miền Moldavia. Chuyến viếng thăm của ÐTC xẩy ra vào giữa con đường dài của việc xích lại gần nhau. Ðức Sứ Thần nói thêm: "Chuyến viếng thăm sẽ chiếu dọi ánh sáng vào bầu khí, bởi vì ÐTC đến Rumani để giúp đỡ các người Công Giáo và Chính Thống trở nên trung thành hơn với đức tin, và như vậy, để tất cả mau đạt tới cách nhanh chóng hết sức sự hiệp nhất từ lâu chờ đợi, từ lâu ước mong".

Cha Nicolae Necula cũng đồng ý như vậy. Ngài nói: "Tôi tin rằng Ðức Gioan Phaolô II sẽ khuyến khích mọi người nhẫn nại một chút, khôn ngoan một chút và thận trọng một chút... tất cả những thái độ này sẽ giúp chấn tĩnh những tâm hồn còn mang nặng những thành kiến xưa kia. Việc đối thoại này được Giáo Hội Chính Thống tín nhiệm, bởi vì Giáo Hội này đã tin vào sự thành thực của ÐTC khi ngài dùng một hình ảnh rất tốt đẹp và có ý nghĩa, để nói rằng Giáo Hội phải thở bằng hai lá phổi".

Trên con đường dài của cuộc đối thoại này, có vấn đề trao trả các nhà thờ. Cha Nicolae Necula thêm rằng: "Nhưng tôi không tin rằng ÐTC đến chỉ để giải quyết vấn đề này. Ðây là những vấn đề phải được giải quyết giữa chúng tôi: những người Công Giáo và Chính Thống Rumani. ÐTC đến để nói rằng: bao lâu còn những căng thẳng, thì cuộc đối thoại không tiến được".

Ðức Tổng Giám Mục Périsset xem ra lạc quan; nhưng ngài nghĩ rằng cần thời gian để gạt bỏ mọi thành kiến, mọi lập trường tương phản nhau. Ngài nói: "Vấn đề trao trả các nhà thờ được nhìn với con mắt khá bình thản của cả hai bên, từ phía Công Giáo cũng như từ phía Chính Thống. Chúng ta cần thì giờ để khỏi để mình bị đè bẹp dưới sức nặng của lịch sử. Chuyến viếng thăm của ÐTC sẽ làm sáng tỏ bầu khí bằng việc giúp chúng ta thấy rõ hơn cả những vấn đề này nữa".

Ý nghĩa rõ ràng trong chuyến viếng thăm của ÐTC, chính là sự cần thiết làm cho đức tin trở nên hữu hình hơn; đây là điều có giá trị cho các tín hữu Chính Thống. Cha Nicolae Necula nói thêm như sau: "Những hậu quả của quá khứ được thấy rõ ràng lúc này trong xã hội Rumani, một xã hội không có Thiên Chúa. Mọi người bị cưỡng bức không được làm chi hết cho xã hội Rumani và các Linh Mục Chính Thống của chúng tôi cũng sợ hãi không dám làm gì". ÐTC đến để nói với người Công Giáo và Chính Thống rằng: không phải sợ hãi gì cả. Họ còn có thể giảng Lời Chúa và dạy giáo lý, bởi vì tại Rumani, một quốc gia đã tìm lại được tự do, đã tìm lại được cái thánh thiêng, đang có biết bao người dân đói khát Thiên Chúa, muốn nghe Lời của Người.

Nhưng chứng từ thế giá và khách quan hơn cả là chứng từ của Ðức Teoctist, Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Rumani, nơi có khoảng 80% tín hữu trong số 23 triệu dân cư. Ngài là vị giáo sĩ cấp cao nhất của Giáo Hội Chính Thống đã cùng với Chính Phủ và Giáo Hội Công Giáo mời Ðức Gioan Phaolô II viếng thăm. Ðức Giáo Chủ tuyên bố với Hãng Thông Tấn Rompres (Rumani) về chuyến viếng thăm của ÐTC như sau: "Chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II là công việc của Chúa Thánh Thần. Chuyến viếng thăm này không thể thực hiện được qua những nỗ lực, dù lớn lao đến đâu đi nữa, của loài người. Như vậy, chúng ta phải công nhận rằng: đây là công việc của Chúa Thánh Thần". Ðức Giáo Chủ nói thêm: "Chuyến viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng có những chiều kích rất sâu xa về thiêng liêng và về phương diện Kitô Giáo". Rồi Ðức Giáo Chủ cầu chúc: "Ước gì những thành quả của chuyến viếng thăm đem lại ơn lành cho toàn thế giới". Bổn phận của các Giáo Hội phải gặp nhau, để cùng nhau nói lên và chỉ đường cho con người bên Tây cũng như bên Ðông. (Theo nhật báo Tương Lai, Avvenire 06.05.99).

Ðó là vài chứng từ cho chúng ta biết được bầu khí tinh thần tại Rumani trước khi ÐTC đến viếng thăm. Xin hẹp gặp lại trong những bài tường thuất sau


Back to Radio Veritas Asia Home Page