Giáo Hội Ấn Ðộ
hoan nghênh quyết định của Tổng Thống
giải tán quốc hội

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Ấn Ðộ hoan nghênh quyết định của Tổng Thống giải tán quốc hội.

(UCAN IA2602.1025 27/04/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Các nhà lãnh đạo giáo hội Ấn Ðộ cũng như các tổ chức hoạt động chính trị đã hoan nghênh quyết định của Tổng Thống Narayanan giải tán quốc hội và tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới.

Ngày 26/04/99 vừa qua, Tổng Thống Narayanan giải tán quốc hội, chín ngày sau khi chính phủ của Thủ Tướng Atal Vajpayee mất sự tín nhiệm chỉ với một phiếu. Phe đối lập do đảng Quốc Ðại của bà Sonia Gandhi đã không tìm đủ sự ủng hộ để thành lập một chính phủ mới, khiến cho Tổng Thống Narayanan phải ra lệnh tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới. Ðây là cuộc tổng tuyển cử thứ ba trong vòng ba năm. Sự kiện này chứng tỏ tình hình chính trị bất an tại Ấn Ðộ, quốc gia đông dân số đứng hàng thứ hai trên thế giới. Linh Mục Anand Jojo, phụ tá phó Tổng Thư Ký Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Một cuộc bầu cử sớm vẫn tốt hơn là tiếp tục bầu khi chính trị bất an hiện giờ. Trong những ngày vừa qua, các đảng phái chính trị đã biến cả nước thành con tin vì tham vọng muốn nắm giữ quyền lực bằng mọi giá. Giáo Hội mong đợi các đảng phái chính trị lớn chiếm được đa số phiếu tuyệt đối trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, để qua đó Ấn Ðộ được ổn định lại cả về mặt chính trị lẫn kinh tế".


Back to Radio Veritas Asia Home Page