Nữ Tu kế vị Mẹ Têrêsa
bác bỏ việc áp lực ÐTC
xin phong Chân Phước cho Mẹ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nữ Tu kế vị Mẹ Têrêsa bác bỏ việc áp lực ÐTC xin phong Chân Phước cho Mẹ.

(AFP 8/03/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Thứ Hai 8/03/99, nữ tu Nirmala đã bác bỏ việc gây áp lực với Ðức Gioan Phaolô II để mau chóng xúc tiến án xin phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa.

Chị Nirmala lên kế vị Mẹ Têrêsa cai quản dòng các Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái, do Mẹ Têrêsa sáng lập. Một hãng thông tấn của Ấn Ðộ (Press Trust of India) đã trích thuật lời của Nữ Tu Nirmala như sau: "Hoàn toàn không có vấn đề gây áp lực Ðức Gioan Phaolô II để việc phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa được tiến hành mau chóng, nhưng chúng tôi đang cầu nguyện. Chúng tôi chưa có quyết định làm đơn yêu cầu ÐTC trong vấn đề này.

Hôm thứ Hai 8/03/99, cha Brian, thuộc Dòng các Linh Mục Thừa Sai Bác Ái và là cáo thỉnh viên lập án phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa, đã có cuộc họp với các anh em cùng Dòng cũng như với các Nữ Tu của mẹ Têrêsa và các chức sắc của Giáo Hội, để bàn về vấn đề thu thập các bằng chứng sẽ được dùng để lập án phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa. Một văn phòng có gắn máy điện toán đang được thiết lập ở Calcutta để lưu trữ các tài liệu có liên quan tới Mẹ Têrêsa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page