Giáo hội Chính Thống Serbi
kêu gọi chấm dứt cuộc thanh lọc chủng tộc
tại Kosovo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo hội Chính Thống Serbi kêu gọi chấm dứt cuộc thanh lọc chủng tộc tại Kosovo.

(AFP 18/09/99) - Serbia (Belgrade) - Thứ Bảy (18/09/99), giáo hội Chính Thống Serbi đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm cách chấm dứt cuộc thanh lọc chủng tộc người gốc Serbi và những người không thuộc gốc Albanie tại Kosovo, đồng thời đảm bảo cho tất cả những người tị nạn gốc Serbi, được trở lại Kosovo một cách an toàn.

Qua thông cáo công bố sau khóa họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Chính Thống Serbi, kéo dài trong 5 ngày, các Giám Mục Chính Thống đã gửi lên Liên Hiệp Quốc những lời phản đối trước tình trạng thanh lọc người gốc Serbi tại Kosovo, đặc biệt khi cuộc thanh lọc này diễn ra trước mắt lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế do NATO điều khiển. Thông cáo kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy tôn trọng các nguyên tắc của nhân quyền và tự do của người Serbi, giữa lúc quốc gia này đang phải đương đầu với một cuộc hủy diệt tinh thần và giống nòi. Thông cáo cũng kêu gọi tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc can thiệp để ngăn ngừa sự tàn phá thêm nữa các nhà thờ và tu viện của Chính Thống Giáo tại Kosovo.

Thông cáo không đề cập tới chuyện tổng thống Slobodan Milosevic nên từ chức, tuy rằng trước đây, giáo hội Chính Thống Serbi cũng đã kêu gọi tổng thống Milosevic từ chức. Lần này, thông cáo kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo và các đảng phái chính trị, cũng như toàn thể dân chúng Serbi hãy can đảm hy sinh vì quyền lợi và sự sống còn của quốc gia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page