Giáo chủ Chính Thống Serbi
tham dự cuộc biểu tình
chống tổng thống Milosevic

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo chủ Chính Thống Serbi tham dự cuộc biểu tình chống tổng thống Milosevic.

(Reuters 9/08/99) - Serbia (Belgrade) - Ðức Thượng Phụ Pavle, giáo chủ Chính Thống Serbi, đã đồng ý tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ của tổng thống Slobodan Milosevic. Cuộc biểu tình qui mô này do phe đối lập tổ chức, và dự trù sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 8/1999.

Trả lời ký giả của hãng thông tấn Reuters, rằng các thành phần đối lập Serbi, thường khi vẫn chia rẽ, nay có thể đoàn kết để triệt hạ tổng thống Milosevic hay không, ông Zora Djindjic, lãnh tụ đối lập tại Serbia, đã trả lời như sau: "Tôi rất lạc quan về viễn tượng này. Cuộc biểu tình sắp tới là bước đầu tiên của sự kết hợp giữa các thành phần đối lập ở Serbia". Giáo hội chính thống Serbi luôn giữ lập trường đứng bên ngoài chính trị, nhưng trong khóa họp thượng hội đồng dạo tháng 6/1999 vừa qua, các Giám Mục chính thống Serbi đã thẳng thắn kêu gọi ông Milosevic từ chức.

Hãng thông tấn Tanjug của nhà nước Serbi gọi biến chuyển trên đây là một toan tính nhắm chia rẽ giáo hội Chính Thống, trong khi phe cực hữu, ủng hộ tổng thống Milosevic, thì kêu gọi giáo hội Chính Thống nên tiếp tục đứng bên ngoài các cuộc tranh chấp chính trị. Các lãnh tụ đối lập khác tại Serbi thì cho rằng, trong lúc này, giáo hội Chính Thống Serbi là cơ cấu duy nhất có đầy đủ uy tín và ảnh hưởng, để trở thành yếu tố liên kết các thành phần đối lập chống lại tổng thống Milosevic.


Back to Radio Veritas Asia Home Page