Giáo Hội Chính Thống Serbia
yêu cầu Tổng Thống Milosevic từ chức

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Chính Thống Serbia yêu cầu Tổng Thống Milosevic từ chức.

(Reuters 15/06/99) - Yugoslavia (Belgrade) - Thứ Ba 15/06/99, giáo hội Chính Thống Serbia đã lên tiếng yêu cầu Tổng Thống Slobodan Milosevic và các viên chức trong chính phủ liên bang hãy từ chức.

Hãng thông tấn Beta trích thuật thông cáo của tòa Giám Mục Chính Thống Giáo, trong đó có đoạn ghi như sau: "Chúng tôi đòi Tổng Thống và Chính Quyền Liên Bang của ông phải từ chức, vì quyền lợi và sự cứu độ của người dân. Ðể qua đó, những viên chức mới, được chấp nhận ở trong nước cũng như ở nước ngoài, có thể đảm nhiệm trách vụ đối với người dân và tương lai của Yugoslavia". Thông cáo bày tỏ sự quan tâm sâu xa của giáo hội Chính Thống Yugoslavia trước những biến chuyển tại Kosovo, cụ thể là sự ra đi khỏi tỉnh này của những người Serbi sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc bắt đầu nắm quyền kiểm soát tại đây. Thông cáo kêu gọi lực lượng này đảm bảo an ninh đồng đều cho người Serbi cũng như người gốc Albanie tại Kosovo. Ngoài ra giáo hội Chính Thống cũng yêu cầu bảo vệ các Tu Viện của Chính Thống Giáo và các địa điểm thánh thiêng tại Kososo.

Tin tưởng vào những lời dạy của Chúa Giêsu, rằng "những ai kiên nhẫn chịu đựng đến cùng sẽ được giải cứu", thông cáo cũng kêu gọi người Serbi tại tỉnh Kosovo đừng rời bỏ nơi họ đang cư ngụ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page