Tòa Sứ Thần Tòa Thánh
tại Belgrad vẫn mở cửa
và vị Ðại Diện ngoại giao Vatican
vẫn tiếp xúc thường xuyên
với Chính Phủ Yougoslavie

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Belgrad vẫn mở cửa và vị Ðại Diện ngoại giao Vatican vẫn tiếp xúc thường xuyên với Chính Phủ Yougoslavie.

Vatican - 29.03.99 - Sau khi tiếp các nhân vật chính trị của Hội Ðồng Châu Âu và các Hội Viên Câu Lạc Bộ Thánh Phêrô, ÐTC tiếp Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách Văn Hóa; rồi Vị Chủ Tịch Khóa Họp thứ 53 của Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc, ông Didier Operti, Tổng Trưởng Ngoại Giao Cộng Hòa Uruguay, cùng với phu nhân và đoàn tùy tùng.

Trong một bài phỏng vấn dành cho nhật báo thời danh của Ý, có tên là "Cộng Hòa" (La Repubblica) số ra ngày 29.03.99, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, xác nhận là Tòa Thánh vẫn tiếp xúc chặt chẽ với Liên Hiệp Quốc và các Nước liên lụy trong chiến tranh miền Balcan, để yêu cầu các tổ chức này can thiệp ngay vào việc chấm dứt các vụ oanh tạc và mọi hình thức bạo động trong miền. Ðức Hồng Y nhấn mạnh rằng: "Không thể nói đến hòa bình và đàm phán, khi các loại bom và các cuộc sát hại vẫn tiếp tục". Nên nhớ: Trong những ngày này, ÐTC lên tiếng kêu gọi hòa bình và mở lại các cuộc đối thoại. Trong khi nhiều sứ quán đóng cửa ra đi, Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Belgrad vẫn mở cửa và vị Ðại Diện ngoại giao Vatican vẫn tiếp xúc thường xuyên với Chính Phủ Yougoslavie.


Back to Radio Veritas Asia Home Page