ÐTC tiếp
Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc.

Vatican - 03.06.99. Thứ Năm 03.06.99, Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa, ngày lễ nghỉ của Vatican. các Văn phòng đóng cửa. Dù vậy, ÐTC làm việc như các ngày khác. Vào lúc trưa ngài tiếp Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, Kofi Annan, từ New York đến tới Roma vào chính sáng thứ Năm, với mục đích gặp ÐTC, để thảo luận về cơn khủng hoảng Kosovo, kéo dài hơn hai tháng nay. Sau cuộc gặp gỡ, Phát Ngôn Viên Tòa Thánh, Tiến Sĩ Navarro Valls, đã tuyên bố như sau trên Ðài Vatican:

"Tòa Thánh Phêrô và Tổ Chức uy tín nhất của các tổ chức quốc tế, hợp nhau để tìm cách chặn lại cuộc lạc đường của nhân loại tại miền Balcan. Chính trong bầu khí này, vào trưa thứ Năm 3/06/99, như đã loan tin thứ Tư vừa qua 2/06/99, cuộc họp thương đỉnh tế nhị giữa ÐTC và Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, Kofi Annan, về cơn khủng hoảng Kosovo, đã diễn ra tại Vatican.

Sau cuộc họp thượng đỉnh này, còn có các cuôïc gặp gỡ khác kế tiếp của nhà ngoại giao Ghana (quê của Ông Tổng Thư Ký) với hai nhân vật quan trọng khác của Vatican là: Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh và Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis-Tauran, phụ trách liên hệ với các quốc gia (Bộ Trưởng Ngoại Giao).

Bản tin của Ðài Vatican giải thích thêm: Nhân vật số một của Liên Hiệp Quốc, từ New York đến Roma cách đây ít giờ đồng hồ. Ông tới Vatican, sau khi đã được Tân Tổng Thống Ý, ông Ciampi, tiếp tại Ðiện Quirinale. Một cuộc gặp gỡ với những mục đích và hy vọng, xét về nội dung, giống hệt những mục đích và hy vọng của cuộc trao đổi ý kiến tiếp ngay sau đó với Vị Lãnh Ðạo Giáo Hội Công Giáo; mục đích và hy vọng này đã được phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc trình bày với báo chí: đó là xây dựng những đường lối hòa bình thay thế tranh chấp, - và tạo những điều kiện cho một cuộc chung sống hòa bình trong việc tôn trọng các quyền "dân sự, chính trị và nhân bản" của tất cả.


Back to Radio Veritas Asia Home Page