Cộng đồng thánh Egidio
nhận Huy chương "Mahatma Gandhi"
của tổ chức Unesco

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cộng đồng thánh Egidio nhận Huy chương "Mahatma Gandhi" của tổ chức Unesco.

Paris [Apic 31/05/99] - Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là Unesco, đã trao tặng Huy Chương "Mahatma Gandhi vì hòa bình" cho cộng đồng thánh Egidio.

Ông Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng thánh Egidio và Linh Mục Vincenzo Paglia, Linh Hướng của phong trào, đã nhận Huy chương tại Paris hồi cuối tuần qua.

Nhân dịp này, tổ chức Unesco và cộng đồng thánh Egidio đã ký với nhau một thỏa ước để đẩy mạnh văn hóa hòa bình và tôn trọng sự sống. Từ năm 1968, cộng đồng thánh Egidio đã chuyên hoạt động trong lãnh vực bác ái, cổ võ đối thoại giữa các Giáo Hội và các tôn giáo. Cộng đồng cũng đã từng đứng ra làm trung gian hòa giải trong nhiều cuộc nội chiến, như tại Mozambique, Algeri và mới đây tại vùng Balkan.

Trụ sở chính của chính của cộng đồng là Roma. Hiện nay, cộng đồng có 15 ngàn thành viên trên khắp thế giới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page