Thông cáo của Hội Ðồng Tòa Thánh
Công Lý và Hòa Bình
về chuyến viếng thăm Belgrad
của Ðức Tổng Giám Mục Chủ Tịch
dịp Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thông cáo của Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình về chuyến viếng thăm của Ðức Tổng Giám Mục Chủ Tịch, tại Belgrad dịp Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa.

Vatican - 01.6.99 - Trước khi lên đường viếng thăm Belgrad, theo chỉ thị của ÐTC, lúc 10 giờ ngày thứ Ba 01.06.99 Ðức Tổng Giám Mục Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình cho phổ biến thông cáo sau đây về mục đích chuyến ra đi.

"Ngày mồng 03 tháng 06/1999, Lễ Mình Máu Thánh Chúa, ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi Giáo Hội tại Roma hiệp thông với ngài trong Thánh Lễ cũng như trong Cuộc Rước Kiệu tiếp theo, để cùng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện tha thiết cho hòa bình vùng Balcan.

Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình nhiệt liệt hưởng ứng lời mời gọi của ÐTC và ngày mồng 01 tháng 6/1999, Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn văn Thuận, Chủ Tịch, Ðức Giám Mục Diarmuid Martin, Thư Ký và Ðức Ông Giampaolo Crepaldi, Phó Thư Ký, lên đường đến ba địa điểm: Belgrad, Macedonia, Albania để chia sẻ với các Cộng Ðồng Công Giáo, các người tị nạn, các nạn nhân chiến tranh, tâm tình nhân ái gần gũi của ÐTC và mang lại cho họ sứ điệp Hòa Giải huynh đệ trong một nền hòa bình công chính.

Thông cáo viết tiếp: Ðây là một chuyến đi có tính cách cầu nguyện: trước cảnh tượng chiến tranh khốc liệt, bạo lực và thù ghét. Lời cầu nguyện cho hòa bình sẽ được dâng lên Thiên Chúa trong Ngày Lễ Kính Mình và Máu Thánh, từ Belgrad, Macedonia, Albania, kết hiệp với ÐTC tại Roma, là biểu hiệu của một bầu khí hiệp nhất, hòa giải trong tinh thần Phúc Âm, để xây dựng Công Lý và Hòa Bình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page