Bức thư của ÐTC
gửi cho Ðức Tổng Giám Mục Chủ Tịch
Hội Ðồng Công Lý và Hòa Bình

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bức thư của ÐTC gửi cho Ðức Tổng Giám Mục Chủ Tịch Hội Ðồng Công Lý và Hòa Bình.

Vatican - 01.06.99 - Trong thư đề ngày mồng 01.06.99 gửi cho Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận, Chủ Tịch Hội Ðồng Công Lý và Hòa Bình, ÐTC viết như sau: "Gửi Hiền Ðệ đáng kính của tôi: Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình. Qua Hiền Ðệ, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với tất cả những ai hiệp thông thiêng liêng với ngày cầu nguyện tôi sẽ chủ sự tại Roma vào ngày mồng 03 tháng 6/1999 này, để khẩn xin Ðấng Tối Cao ban ơn hòa bình cho tất cả các dân tộc miền Balcan. Họ đã đau khổ quá lâu và quá nhiều. Biết bao người đã bị đuổi ra khỏi nhà; biết bao người khác là nạn nhân vô tội của những hành động quân sự".

Bức thư viết tiếp: "Tôi hy vọng rằng tất cả những ai chia sẻ trách nhiệm để giải quyết vụ tranh chấp hiện nay, có can đảm chấp nhận hòa bình. Chỉ có công lý, đối thoại và hòa giải mới có thể làm cho phần Châu Âu này - sau cùng và mãi mãi - trở nên một nơi, trong đó sự khác biệt không có nghĩa là kình địch nhau, nhưng trái lại là một phong phú cho nhau. Tôi vui lòng ban Phép Lành Tòa Thánh cho tất cả những ai hiện diện trong buổi cầu nguyện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page