Hội Nghị thượng đỉnh
đại diện các Giáo Hội Kitô tại Budapest
để tìm ra một đáp ứng chung
cho tình trạng bi thảm hiện nay tại Yugoslavia

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hội Nghị thượng đỉnh đại diện các Giáo Hội Kitô tại Budapest để tìm ra một đáp ứng chung cho tình trạng bi thảm hiện nay tại Yugoslavia.

Roma [Zenit 25/05/99] _ Hội nghị thượng đỉnh qui tụ đại diện các Giáo Hội Kitô Ðông và Tây Âu cũng như Bắc Mỹ đang khai diễn tại Budapest để nghiên cứu về sự đáp ứng của Giáo Hội trước cơn khủng hoảng tại vùng Balkan.

Hội nghị do Hội Ðồng các Giáo Hội thế giới và Hội Ðồng các Giáo Hội Âu Châu đứng ra tổ chức với sự cộng tác của Liên Ðoàn Luther thế giới và Hội Thánh Tin Lành thế giới. Trong cuộc gặp gỡ, các vị lãnh đạo các Giáo Hội Kitô hy vọng sẽ tìm ra được một đáp ứng chung cho tình trạng bi thảm hiện nay tại Yugoslavia. Trong khi các Giáo Hội Chính Thống và nhiều Giáo Hội tại Ðông Âu chống lại các cuộc không kích của NATO, thì nhiều Giáo Hội Tây Phương lại ủng hộ hành động này.

Ngay từ đầu, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II vừa lên án chủ trương thanh lọc chủng tộc tại Kosovo, vừa nhân danh các tín hữu Công Giáo trên khắp thế giới để chống lại các cuộc không kích của NATO.

Theo ông Alexander Belopopsky, thư ký điều hành của Hội Ðồng các Giáo Hội thế giới phân bộ Âu Châu, cuộc gặp gỡ tập trú vào ba điểm chính: một là trao đổi thông tin về các sáng kiến và tuyên ngôn của các Giáo Hội đối với cuộc khủng hoảng, hai là thiết lập cuộc đối thoại để đạt được sự cảm thông nhiều hơn về nhiều quan điểm và lập trường khác nhau, và cuối cùng xác định vai trò của các Giáo Hội đối với cuộc khủng hoảng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page