Tìm một giải pháp lâu bền
cho cuộc khủng hoảng
trong vùng Balkan

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tìm một giải pháp lâu bền cho cuộc khủng hoảng trong vùng Balkan.

(AFP 27/05/99) - Hungari (Budapest) - Hơn 40 giáo hội ở Âu Châu và Mỹ Châu đã kêu gọi tìm ra một giải pháp lâu bền cho cuộc khủng hoảng tại Kosovo, nhờ qua thương thuyết.

Lời kêu gọi trên đây được đưa ra sau cuộc hội thảo kéo dài trong hai ngày, từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 5/1999 vừa qua tại Budapest, thủ đô Hungari. Cuộc hội thảo này do Hội Ðồng Các Giáo Hội Thế Giới đứng ra tổ chức. Ðại Diện các giáo hội Kitô từ Yugoslavi như Tin Lành Luther, Cải Cách, Methodist và Chính Thống cũng đến tham dự. Ðức Tổng Giám Mục Michael Peers của Anh Giáo, điều hợp viên, cho biết, mục đích của cuộc hội thảo là nhắm tìm hiểu sự đáp ứng của các Giáo Hội đứng trước cuộc khủng hoảng tại Kosovo. Sau hai ngày thảo luận, ban tổ chức nói rằng, rõ ràng là giáo hội Chính Thống Serbi cũng như các giáo hội Kitô khác của Yugoslavi, đều có lập trường khác biệt với chính phủ nước này. Ðại diện các giáo hội Yugoslavi đã nói lên một cách rõ ràng là họ muốn những người Kosovo bị dời cư được trở lại quê quán của họ, và Kosovo phải tiếp tục là một cộng đồng đa chủng tộc. Họ cũng ghi nhận là cả hai phía người gốc Albani cũng như người Serbi đều là nạn nhân trong cuộc tranh chấp này.

Ông Alexander Belopopsky, thư ký Hội Ðồng Các Giáo Hội -- phân bộ Âu Châu -- cho các ký giả biết như sau: "Cuộc hội thảo này tạo điều kiện cho các giáo hội gặp gỡ nhau để lắng nghe những quan điểm về cuộc khủng hoảng tại Kosovo, và để cho các giáo hội khác lắng nghe những gì các giáo hội tại Yugoslavi trình bày". Trong khi các giáo hội Yugoslavi đồng ý là phải kêu gọi chấm dứt cuộc oanh kích của NATO, cũng như bày tỏ sự quan tâm trước những tổn thất về nhân mạng, kinh tế và môi sinh, thì các giáo hội Tây Âu lại nhìn nhận rằng sự can thiệp của NATO và các cuộc oanh kích là hợp lý để bảo vệ người gốc Albani tại Kosovo. Các giáo hội Trung và Ðông Âu thì bày tỏ sự báo động về những thiệt hại trong vùng Balkan.


Back to Radio Veritas Asia Home Page