Chương trình
chuyến viếng thăm của ÐTC
tại Rumani

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chương trình chuyến viếng thăm của ÐTC tại Rumani.

Bucarest - 16.03.99 - Sau việc trao đổi thư từ giữa ÐTC Gioan Phaolô II và Ðức Teoctist, Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Rumani, và sau cuộc gặp gỡ tại Bucarest vào ngày 15 tháng 3 (1999) giữa đại diện Phủ Thủ Tổng Thống, Phủ Thủ Tướng, Giáo Hội Chính Thống và Giáo Hội Công Giáo, trong dịp viếng thăm của Cha Roberto Tucci, thì chuyến viếng thăm của ÐTC sẽ diễn ra trong những ngày từ 7 đến 9 tháng 5 năm 1999. Và sau đây là những điểm chính trong chương trình của chuyến viếng thăm, được ghi trong thông cáo chung của Phủ Tổng Thống, Chính Phủ, Giáo Hội Chính Thống và Giáo Hội Công Giáo:

Thông cáo kết thúc như sau: "Chúng tôi ước mong rằng chuyến viếng thăm của ÐTC là một dấu hiệu vui mừng và hy vọng cho dân tộc Rumani và cho các Giáo Hội của chúng tôi, trong tinh thần đối thoại đại kết nhằm thực hiện sự hiệp nhất do chính Chúa Kitô đã muốn".


Back to Radio Veritas Asia Home Page