Các cuộc bạo động
bách hại các Tín Hữu Kitô xảy ra tại Ấn Ðộ
đã giúp cho Giáo Hội được biết đến nhiều hơn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các cuộc bạo động bách hại các Tín Hữu Kitô xảy ra tại Ấn Ðộ đã giúp cho Giáo Hội được biết đến nhiều hơn.

(UCAN IA2541.1024 20/04/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Bạo động nhắm vào người Kitô Giáo đang giúp cho Giáo Hội được biết đến nhiều hơn, đồng thời gia tăng đức tin của người tín hữu Kitô.

Trên đây là nhận định của các Giám Mục thuộc Ủy Ban Thường Trực của Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ trong khóa họp bán niên ở thủ đô New Delhi, từ 15-16 tháng 4/1999 vừa qua. Bạo động nhắm vào người Kitô và các chương trình chuẩn bị mừng Ðại Năm Thánh là hai đề tài chính trong cuộc họp của các Giám Mục Ấn Ðộ. Các Giám Mục Ấn Ðộ ghi nhận rằng những hành động tội ác chống người Kitô ở Ấn Ðộ, đang mang lại nhiều hồng ân cho các tín hữu. Qua đó, các tín hữu ngày càng đào sâu đức tin của mình, và sẵn sàng chịu đau khổ trong niềm hy vọng và sự hiệp nhất. Những vụ bạo động đã giúp cho giáo hội và các giá trị được giáo hội cổ võ, biết đến nhiều hơn trên toàn quốc. Dù vậy, trong khóa họp này, các Giám Mục Ấn Ðộ vẫn vạch ra một chương trình nhắm đối phó với chiến dịch bài Kitô giáo ở Ấn Ðộ hiện nay. Thăng tiến đối thoại liên tôn, củng cố công tác linh hướng, cải tiến việc liên lạc trong nội bộ Giáo Hội, tăng cường các công tác xã hội, xây dựng tình hiệp nhất liên tôn, đó là những đề nghị được đưa ra nhắm đạt tới mục tiêu vừa nói.

Cũng theo các Giám Mục thì những biến cố vừa qua cho thấy, giáo hội cần duy trì một mạng lưới liên lạc hữu hiệu, chính xác và mau chóng; đồng thời tất cả những tin tức liên quan tới giáo hội cần được phổ biến với mục tiêu chống lại những tin tức thất thiệt và giả dối. Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ đang đương đầu với một cuộc thử thách và khổ nạn đứng trước những vụ bạo động nhắm vào người Kitô trong năm vừa qua, vì thế giáo hội cần phải cảnh giác trước những âm mưu dài hạn và quyết tâm của các phần tử tôn giáo cực đoan, muốn tấn công Giáo Hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page