Các giáo hội Kitô Âu Châu
đoàn kết ủng hộ hòa bình
trong vùng Balkan

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các giáo hội Kitô Âu Châu đoàn kết ủng hộ hòa bình trong vùng Balkan.

(Zenit 26/05/99) - Roma - Các giáo hội Kitô Âu Châu đã cùng nhau cam kết tranh đấu cho hòa bình tại Yugoslavia. Một tuyên ngôn chung mang chữ ký của giáo hội Công Giáo, Chính Thống và Tin Lành sẽ được gửi tới Tổng Thống Slobodan Milosevic của Yugoslavi và Tổng Thư Ký Kofi Annan của Liên Hiệp Quốc, trong đó đề nghị ngưng các hoạt động quân sự để nhường chỗ cho thương thuyết.

Ðề nghị trên đây do Ðức Thượng Phụ Kiril, đặc trách về ngoại giao của Tòa Giáo Chủ Chính Thống Mascơva, đưa ra từ Vienna, thủ đô Áo Quốc ngày 18 tháng 5/1999 vừa qua. Ðức Thượng Phụ Kiril đã mời tất cả các giáo hội Kitô Âu Châu tham dự nỗ lực xây dựng hòa bình này. Ðại diện cho Tòa Thánh có Ðức Ông Celestino Migliore và Ivan Jurkovic. Buổi gặp gỡ được bắt cầu với nghi lễ cầu nguyện. Tiếp theo là những trao đổi quan điểm về tình hình tại Kosovo và Yugoslavi, rồi so sánh những nỗ lực hòa bình khác nhau đã được thực hiện kể từ cuộc khủng hoảng bắt đầu.

Tựu chung, các tham dự viên đều đạt tới những nguyên tắc chung như: cần phải chấm dứt các cuộc dội bom và thanh lọc chủng tộc, mối quan tâm về tình cảnh của người tị nạn và đối với riêng Âu Châu, 10 năm sau ngày bức tường Bá Linh sụp đổ, đại lục này đang đối diện với nguy cơ thấy những nỗ lực hội nhập giữa Ðông và Tây bị tan biến. Và hậu quả tối hậu là sự căng thẳng giữa các giáo hội. Các tham dự viên quyết định soạn thảo một tài liệu chung. Tài liệu này sẽ được một phái đoàn hỗn hợp mang tới Belgrade rồi sau đó tới trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York. Trách nhiệm được phó thác cho Tổng Thư Ký Kofi Annan là tìm ra những nỗ lực ngoại giao cụ thể để giải quyết cuộc khủng hoảng trong vùng Balcan.


Back to Radio Veritas Asia Home Page