ÐTC tiếp phái đoàn Macedonia
đến Roma mừng lễ
hai Thánh Tông Ðồ dân Slavô:
Thánh Cirillo và Thánh Methodio

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp phái đoàn Macedonia đến Roma mừng lễ hai Thánh Tông Ðồ dân Slavô: Thánh Cirillo và Thánh Methodio.

Vatican - 22.05.99 - Sáng thứ Bẩy 22.05.99, ÐTC tiếp phái đoàn Macedonia đến Roma mừng lễ hai Thánh Tông Ðồ dân Slavô: Thánh Cirillô và thánh Methodio, theo lịch Giuliano. Nhờ dịp thuận tiện này, một lần nữa ÐTC kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại miền Balcan và khởi sự cuộc đàm phán hòa bình. Phái đoàn do Thủ Tướng Macedonia hướng dẫn đến Roma để kính viếng hài cốt hai Thánh Tông Ðồ được tôn kính tại Nhà Thờ Thánh Clemente, Giáo Hoàng tử đạo, trên đường Labicana, gần Ðền Thờ Thánh Gioan Laterano. Trong diễn văn đọc cho phái đoàn ÐTC nhắc lại những đau khổ, tang tóc, tàn phá không thể tả được mà dân chúng miền Balcan từ nhiều tuần lễ nay đang phải chịu. ÐTC cũng ghi nhận rằng Macedonia, dù gặp những khó khăn lớn lao, đã trở nên trong dịp này "cửa biển cứu rỗi cho nhiều người tị nạn". Macedonia, với nhiều can đảm và quảng đại, đang tìm giúp đỡ các người tị nạn trong sự cùng cực của họ.

Trong khi bày tỏ sự cảm phục và ca ngợi về tất cả những gì Macedonia đã làm và đang làm, ÐTC nhắc lại lời kêu gọi tha thiết gửi tới tất cả các vị trách nhiệm, để chấm đứt ngay các bạo hành và dấn thân trong một cuôïc đối thoại cởi mở và thành thực, nhằm xây dựng một nền tảng công bình và bền bỉ cho sự đồng ý với nhau và cho hòa bình.

ÐTC nói: "Ðây là lời khẩn xin của tôi: Ước gì, qua lời bầu cử của Hai Thánh Anh Em, toàn miền Balcan tìm lại được sự hiệp thông huynh đệ giữa các dân tộc của mình và như vậy, một khi đã vượt qua được những bạo hành và bất tín nhiệm, có thể trở nên một gương sáng cho Châu Âu và cho thế giới về cuộc chung sống hòa bình trong sự tôn trọng nhau và trong tự do".


Back to Radio Veritas Asia Home Page