Báo Người quan sát Roma
kêu gọi chú ý đến số phận
của những người tỵ nạn Kosovo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Báo Người quan sát Roma kêu gọi chú ý đến số phận của những người tỵ nạn Kosovo.

Vatican [Zenit 12/05/99] - Báo người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, kêu gọi chú ý đến số phận của những nguời tỵ nạn Kosovo.

Trong số ra ngày 12/05/99 vừa qua, Báo người quan sát Roma viết rằng, tuy các vấn đề ngoại giao và quân sự đáng được quan tâm, nhưng quan trọng hơn vẫn là số phận bấp bênh của những người tỵ nạn. Hình ảnh của các trại tỵ nạn thật là khủng khiếp, nhưng càng đau đớn hơn khi nghĩ đến hằng trăm ngàn người không ai thấy, đang cố gắng trốn thoát ra khỏi Kosovo và có lẽ đang chết dọc đàng.

Thảm thương hơn nữa đó là tình trạng của những nguời mà giấy tờ, hồ sơ dân sự đã bị phá hủy. Một mai nếu trở về quê hương, họ lại phải chứng minh mình là ai để có thể lấy lại cuộc sống, lịch sử và niềm hy vọng của họ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page