Lãnh tụ Kosovo
kêu gọi cầu nguyện
cho Ðức Cha Sopi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lãnh tụ Kosovo kêu gọi cầu nguyện cho Ðức Cha Sopi.

Roma [Zenit 11/05/99] - Lãnh tụ Ibrahim Rugova kêu gọi cầu nguyện cho Ðức Cha Mark Sopi, Giám Mục phụ tá của các tín hữu Albani tại Kosovo.

Vào lúc kết thúc buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình tại Yugoslavia do cộng đồng thánh Egidio tổ chức tại Vương Cung Thánh Ðường Ðức Maria in Trastevere hôm 10/05/99 vừa qua, lãnh tụ của nguời Albani tại Kosovo đã kêu gọi cầu nguyện cho các Linh Mục còn ở lại Kosovo, cách riêng cho Ðức Cha Mark Sopi.

Ông Rugova cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo biết rằng, khi ông rời bỏ Yugoslavia để đến Ý, Ðức Cha Sopi vẫn còn có mặt tại Prizren, cùng với Linh Mục Giám Ðốc Chủng Viện và một số Tu Sĩ. Từ ba tuần nay, nguời ta không biết ngài ở đâu. Tuần trước, Ðức Cha Farhat Edmond, Sứ Thần Tòa Thánh tại Slovenia và Macedonia, đã gởi một phái đoàn đến Skopje, Macedonia để tìm hiểu tin tức về Ðức Cha Sopi. Nhưng vì những cuộc dội bom của NATO, đường giây điện thoại của Ðức Cha Sopi đã bị cắt đứt. Hôm 3/05/99 vừa qua, chính quyền Serbia nói với Ðức Sứ thần ở Belgrade rằng Ðức Cha Sopi vẫn bình an.

Lãnh tụ Rugova và Ðức Cha Sopi là hai nguời bạn thân: cả hai đều ủng hộ cho giải pháp bất bạo động. Ông Rugova xác nhận rằng Ðức Cha Sopi đã quyết định ở lại Kosovo để nâng đỡ tất cả những ai bị bắt buộc phải ở lại trong nhà họ.

Trước chiến tranh, tại Kosovo có khoảng 60 ngàn tín hữu Công Giáo rải rác trong 23 giáo xứ, dưới sự săn sóc mục vụ của 37 Linh Mục.


Back to Radio Veritas Asia Home Page