Linh Mục và Tu Sĩ
không được phép rời bỏ Serbia

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Linh Mục và Tu Sĩ không được phép rời bỏ Serbia.

Roma [Zenit 10/05/99] Theo lệnh của chính phủ Yugoslavia, các Linh Mục và Tu Sĩ mang thông hành Serbia được xếp vào hạng "trừ bị" và có thể bị gọi nhập ngũ để chiến đấu. Do đó, bất cứ ai rời bỏ Yugoslavia, đều bị xem là kẻø "đào ngũ". Hiện nay, các Linh Mục và Tu Sĩ Serbia cũng không được phép ra nước ngoài để tham dự các hội nghị, ngay cả các hội nghị liên quan đến việc tổ chức cứu trợ các nạn nhân chiến tranh.

Nhựt báo Công Giáo Ý "Tương lai" tường thuật rằng phái đoàn Belgrade đã không có mặt trong Hội Nghị của Caritas quốc tế, được tổ chức tại Zagreb, Croatia.

Linh Mục Antun Pecar, Giám Ðốc Caritas Serbia và quản xứ tại Nis cho biết: ngài đã xin phép đến thủ đô Croatia vài ngày, nhưng bị từ chối.

Các Linh Mục và Tu Sĩ duới 60 tuổi, nếu mang quốc tịch Yugoslavia, đều có thể bị gọi nhập ngũ. Trong tổng số 200 Linh Mục và Tu Sĩ, chỉ có Ðức Tổng Giám Mục Franc Perco, vì quá 60 tuổi, cho nên được phép ra nước ngoài. Ngay cả Ðức Cha Gasparovic, Giám Mục phụ tá tại Diakowo tại miền Nam Croatia, cũng phải chịu những qui định trên đây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page