Giáo Chủ Anh Giáo
kêu gọi hòa bình cho Kosovo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Chủ Anh Giáo kêu gọi hòa bình cho Kosovo.

(AFP 6/05/99) - Anh Quốc (Luân Ðôn) - Thứ Năm 6/05/99, Ðức Tổng Giám Mục George Carey, Tổng Giám Mục Canterbury của Anh Giáo, đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ nhất của mình cho hòa bình tại Kosovo, giữa lúc đang có những cuộc tiếp xúc ngoại giao nhắm kết thúc cuộc khủng hoảng trong vùng Balkan.

Trong một bài viết được đăng trên tuần báo Times, Ðức Tổng Giám Mục Carey bày tỏ cảm nghĩ rằng cuộc dội bom của NATO xuống Yugoslavie là hành động có thể biện minh được, tuy nhiên mức độ của hành động quân sự này lại không đi liền với những nỗ lực ngoại giao với cùng một cường độ để tìm ra một giải pháp cho vấn đề Kosovo. Nói lên cảm nghĩ này, vị Tổng Giám Mục Canterbury không có gợi ý rằng hòa bình phải được đạt tới bằng bất cứ giá nào, tuy nhiên ngài chỉ hy vọng là những người được nắm cơ hội để xây dựng hòa bình sẽ không để mất cơ hội này, đứng trước những lời phản đối, bất đồng ý kiến và sự lạc hướng gây ra bởi chiến tranh. Chiến lược xử dụng bom đạn để buộc Tổng Thống Slobodan tùng phục các điều kiện của NATO có thể tạo nên tình trạng giả điếc đối với các giải pháp ngoại giao.

Ðức Tổng Giám Mục George Carey là người vẫn giữ vững lập trường ủng hộ cuộc dội bom của NATO xuống Yugoslavie, tuy nhiên ngài cũng hoạt động một cách âm thầm ngõ hầu tìm ra giải pháp ôn hòa cho cuộc khủng hoảng ở Kosovo qua những cuộc tiếp xúc các nhân vật chính trị cao cấp, trong số này có cả ngoại trưởng Robin Cook của Anh Quốc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page