Ðức Giám Quản Tông Tòa
tại miền Nam Albani
kêu gọi tìm một thỏa hiệp
cho cuộc xung đột tại Kosovo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Giám Quản Tông Tòa tại miền Nam Albani kêu gọi tìm một thỏa hiệp cho cuộc xung đột tại Kosovo.

Berlin [Apic 29/04/99] - Ðức cha Hil Kabaschi, Giám Quản Tông Tòa tại miền Nam Albani, than phiền về sự hổn loạn trong xứ sở của ngài. Tình trạng kinh tế trì trệ của Albani sẽ trở nên trầm trọng hơn vì sự hiện diện của trên 360 ngàn người tỵ nạn Kosovo.

Ðức Cha Kabaschi hiện đang viếng thăm Berlin. Ngài cám ơn sự trợ giúp của tổ chức bác ái Renovabis. Ngoài tình trạng kinh tế suy sụp, vị Giám Quản Tông Tòa miền Nam Albani còn nói đến tệ nạn cửa quyền và tham nhũng trong nước. Ngài yêu cầu tăng cường sự phối trí để công tác cứu trợ nguời tỵ nạn được hữu hiệu hơn.

Về cuộc xung đột trong vùng Balkan, Ðức Cha Kabaschi yêu cầu tìm một thỏa hiệp giữa các phe liên hệ. Theo ngài, chính phủ Belgrade nguy hiểm không những cho nguời Albani, mà còn cho cả nhân dân Serbia nữa. Cần phải Âu Châu hóa vùng Balkan và mang lại dân chủ cho vùng này .


Back to Radio Veritas Asia Home Page