Ðức Hồng Y Etchegaray
kêu gọi chấm dứt chiến tranh
tại Kosovo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Etchegaray kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Kosovo.

Roma [Zenit 2/05/99] - Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban Trung Ương chuẩn bị Năm Thánh, đã cho phổ biến một bài viết trong đó ngài kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Kosovo và cảnh cáo về sự thái độ thụ động trước cuộc xung đột võ trang. Ngài than phiền rằng mặc dù thế kỷ ngắn ngũi này sắp chấm dứt, những dấu chỉ của sự chết vẫn còn hiển hiện.

Theo Ðức Hồng Y Etchegaray, cuộc chiến tại Kosovo là một cảnh báo rằng những niềm hy vọng về Hòa Bình sẽ đi theo một con đường đày dảy chông gai và đòi hỏi cố gắng đủ loại. Ðứng trước tình thế này, vị chủ tịch Ủy Ban Trung Ương chuẩn bị Năm Thánh kêu gọi hãy thức tỉnh lương tâm và tự hỏi phải chăng nhân loại đành phải cam chịu tiến vào Ngàn Năm mới với gánh nặng của hận thù. Ngài cực lực chống lại một thái độ như thế. Ngài viết như sau: "Ðã đến lúc cần phải long trọng hô lớn một lần nữa rằng "đủ rồi", như Ðức Thánh Cha đã từng kêu gọi khi nhân danh Chúa Kitô và toàn thể nhân loại, một nhân loại đang liên kết để tiến về chân trời của Ngàn Năm thứ ba".

Theo Ðức Hồng Y Etchagaray cuộc lữ hành đức tin này hoàn toàn ngược chiều với cuộc ra đi đau thương của những nguời tỵ nạn Kosovo. Ngài viết như sau: "Cuộc lữ hành cay đắng của những nguời anh em chúng ta là một bằng chứng cho thấy bạo động đi ngược lại hướng đi của lịch sử và những niềm hy vọng của loài người như thế nào. Nó hoàn toàn đối nghịch với nền văn minh tình thương, vốn là và phải là dấu chỉ của Ngàn Năm mới".


Back to Radio Veritas Asia Home Page