Hoạt động của Hội Ðồng Tòa Thánh
về mục vụ các nhân viên Y Tế
trong việc cứu trợ các nạn nhân
chiến cuộc miền Balcan

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hoạt động của Hội Ðồng Tòa Thánh về mục vụ các nhân viên Y Tế trong việc cứu trợ các nạn nhân chiến cuộc miền Balcan.

Vatican - 26.04.99 - Trước những tàn phá kinh khủng do chiến tranh đang gây nên trong miền Balcan, các cơ quan khác nhau: chính phủ và không chính phủ, đang huy động để cứu trợ các nạn nhân chiến cuộc mỗi ngày mỗi gia tăng. Việc huy động này trước hết nhằm việc cứu trợ về y tế. Trong các tổ chức này, Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách mục vụ về các nhân viên Y Tế không thể không có mặt. Công việc cứu trợ của Hội Ðồng rất cần thiết trong giai đoạn này: giai đoạn các thể chế dân sự cũng bị tàn phá bởi bom đạn và hỏa tiễn.

Về những hoạt động của Hội Ðồng Tòa Thánh về Y Tế, sau đây là lời tuyên bố của Ðức Tổng Giám Mục Javier Lozano Barragan, chủ tịch Hội Ðồng, trên đài phát thanh Vatican hôm 26.04.99:

"Chúng tôi đang có những tiếp xúc chặt chẽ với một số hội đoàn y tế trên thế giới, quy tụ các Y Sĩ, Dược Sĩ và Y Tá. Qua những phương tiện thông tin tối tân và nhanh chóng ngày nay (Internet và Fax) chúng tôi gửi tin tức đến các vị lãnh đạo của các tổ chức này, để xin các vị lưu ý cách cụ thể đến tình hình thê thảm như hiện nay tại các nước miền Balcan. Giáo sư Gian Luigi Gigli, chủ tịch Liên Ðoàn Quốc Tế các Hội Bác Sĩ đã trả lời chúng tôi và cho biết hiện đang nghiên cứu việc thực hiện một chương trình rõ ràng: nghĩa là thành lập một Trung Tâm cứu trợ khẩn cấp các phụ nữ mang thai. Liên đoàn hoạt động với sự cộng tác của "Tổ Chức Chăm Sóc Quốc Tế" (Modern Care International). Giáo sư Gigli minh xác rằng: ông đã tiếp xúc với giáo sư Robert Walley, cố vấn của Hội Ðồng Y Tế Tòa Thánh và cũng là giáo sư chuyên về hộ sinh tại Newfolden, bên Canada, để tìm cách lập một quĩ cứu trợ nhằm giúp đỡ các phụ nữ mang thai trong các khu vực bị chiến tranh. Ðồng thời, Liên đoàn quốc tế cũng đang kêu gọi các hội quốc gia gần bên các miền bị chiến tranh hãy dấn thân giúp đỡ thực phẩm và thuốc men cho các nạn nhân của chiến cuộc.

Ngoài ra, Ðức Tổng Giám Mục chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Mục Vụ Y Tế cho biết thêm: Hội Ðồng cũng kêu gọi các Bác Sĩ, Dược Sĩ, Y Tá nam nữ Công Giáo: họ là những người rất quí báu và cần thiết trong những hoàn cảnh hiện nay; một lời kêu gọi tha thiết cách riêng đối với các Bác Sĩ, Dược Sĩ , Y Tá Công Giáo, bởi vì trong trường hợp chiến tranh tại Kosovo, việc can thiệp giúp đỡ các nạn nhân không phải là điều tự do tùy ý, nhưng là bổn phận nhân đạo và Kitô, một bổn phận của đức bác ái trong những gì có thể làm được.


Back to Radio Veritas Asia Home Page