Hội Ðồng Giám Mục Italia
kêu gọi cầu nguyện cho Hòa Bình
tại vùng Balkan

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hội Ðồng Giám Mục Italia kêu gọi cầu nguyện cho Hòa Bình tại vùng Balkan.

Tin Roma (RG 24/04/99): Ðức Cha ENNIO ANTONELLI, Tổng Thư Ký Hội Ðồng Giám Mục Italia, vừa gởi thơ cho tất cả các giáo phận Italia, để xin cầu nguyện cho Hòa Bình tại vùng Balkan. Trong thơ, Ðức Cha Antonelli cũng cho biết rằng trong tuần lễ tới đây, vài phái đoàn của Giáo Hội Công Giáo Italia sẽ lên đường đi thăm dân chúng nạn nhân của cuộc xung đột hiện nay tại Yougoslavi. Một trong các phái đoàn sẽ do Ðức Hồng Y Camillo RUINI, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia, hướng dẫn. Các Giám Mục Italia trong ban chủ tịch của Hội Ðồng Giám Mục, cũng đã đồng ý trích số tiền 2 tỉ tiền Ý từ ngân khoản đóng góp của các tín hữu Italia cho Giáo Hội, để tiếp đón các người tị nạn Kosovo. Liên quan đến cuộc khủng hoảng, Ðức Cha Antonelli nhắn mạnh đến sự khẩn cấp phải tìm ra, càng sớm càng tốt, những con đường của hòa bình; cần khẩn thiết tái lập những quyền của con người, đang bị xúc phạm cách bi thảm; và cần tiếp cứu ngay cho những cộng đồng dân chúng, nạn nhân của chính sách thanh lộc chủng tộc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page