Các nhà lãnh đạo tôn giáo Yugolavia
kêu gọi NATO ngưng dội bom

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các nhà lãnh đạo tôn giáo Yugolavia kêu gọi NATO ngưng dội bom.

(AFP 19/04/99) - Yugoslavi (Belgrade) - Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Yugoslavia vừa lên tiếng kêu gọi tổ chức Minh Ước Bắc Ðại Tây Dương, gọi tắt là NATO, nên ngưng các cuộc dội bom xuống nước này.

Thông cáo chung, mang chữ ký của Ðức Thượng Phụ Pavle của Chính Thống Giáo; Ðức Tổng Giám Mục Franc Perko, Tổng Giám Mục Belgrade; hai vị Rabbi, Hamdija Jusufspahic và Isak Asiel; yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự của NATO hãy lập tức ngưng dội bom xuống Yugoslavi và tìm ra một giải pháp ôn hòa cho cuộc khủng hoảng tại vùng Balkan qua đối thoại. Thông cáo có đoạn ghi như sau: "Vì điều xấu không thể chiến thắng bởi điều xấu khác, do đó, chiến tranh cũng không thể mang lại hòa bình và phúc lợi. Trở thành người xây dựng hòa bình là một bổn phận cao quí nhất. Chúng ta đừng sợ phải trở thành người đầu tiên mở cánh tay hòa bình cho người khác. Bất cứ cuộc chiến tranh nào, cho dù chúng ta là kẻ chiến thắng hay bại trận, cũng đều là sự mất mát và thất bại cho nhân loại. Tất cả những nạn nhân của chiến tranh đã là một giá cao đủ để đánh động lương tâm của những người nắm trong tay quyền hạn chấm dứt chiến tranh. Chúng tôi tin rằng, nếu cuộc dội bom được đình chỉ, thì sẽ có những điều kiện thuận lợi để đưa tất cả những người tị nạn trở về quê quán của họ".

Thông cáo của các nhà lãnh đạo tôn giáo Yugoslavia cũng kêu gọi chính quyền Albania và dân chúng tại đây, hãy tránh những hành vi có thể tạo thêm bạo động và làm tất cả những gì có thể để tìm ra một giải pháp cho vấn đề bằng những đường lối ôn hòa.

***

Belgrade [Apic 19/04/99] - Các vị lãnh đạo của các tôn giáo độc thần tại Belgrade kêu gọi Liên Minh Phòng Thủ Bắc Ðại Tây Dương chấm dứt các cuộc không kích.

Hôm thứ hai [19/04/99], trong một lời kêu gọi mang chữ ký của Ðức Thượng Phụ Chính Thống Serbia Pavle I, Ðức Cha Fran Perko, Tổng Giám Mục Công Giáo Belgrade, ông Hamdija Jusfspahic, Ðại Diện Hồi Giáo và Giáo Trưởng Do Thái Isak Asnel, các vị lãnh đạo các tôn giáo độc thần tại Belgrade lên tiếng chống lại mọi chiến tranh và như vậy cũng chống lại cuộc chiến tranh tại Yugoslavia. Bốn vị lãnh đạo tôn giáo khẳng định rằng người ta không thể lấy ác để báo ác. Chiến tranh không thể nào mang lại hòa bình mà nguời ta đang tìm kiếm. Mỗi một cuộc chiến tranh đều là một thất bại cho nhân loại.


Back to Radio Veritas Asia Home Page