Giáo Hội hướng dẫn
cử tri bầu chọn
những vị lãnh đạo công chính

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội hướng dẫn cử tri bầu chọn những vị lãnh đạo công chính.

Tin NEW DELHI (UCAN 27/08/99) -- Ðức Tổng Giám Mục Alan de Lastic, Tổng Giáo Phận Delhi, đã kêu gọi cử tri Ấn Ðộ hãy bầu chọn những người công chính và trung thực vào quốc hội và nghị viện các bang. Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ (CBCI) đã mô tả cuộc tổng tuyển cử cuối cùng trong thế kỷ tại đất nước này như một cơ hội để tăng cường truyền thống thế tục và dân chủ. Từ ngày 5-09-99 đến 1-10-99, Ấn Ðộ sẽ đi bầu cử để chọn ra 543 đại biểu quốc hội và nghị viện các bang Andhra Pradesh, Karnataka và Sikkim.

Tại cuộc họp báo ngày 26-08-99 ở New Delhi, Ðức Tổng Giám Mục de Lastic hướng dẫn các lãnh đạo Kitô Giáo lại đưa ra một bản "trắc nghiệm" bao gồm 10 điểm để giúp cử tri "quyết định chọn ai là người xứng đáng." Khi tái khẳng định lòng quyết tâm xây dựng đất nước của Kitô Hữu, Ðức Tổng Giám Mục nói rằng cộng đồng muốn cuộc bầu cử "sẽ tạo nên một môi trường dẫn tới phát triển và hòa hợp." Ngài nhận định rằng cuộc bầu cử được tổ chức trong bối cảnh bạo lực cộng đồng, xung đột biên giới và suy thoái kinh tế. Bản hướng dẫn kêu gọi cử tri hãy chọn những ứng cử viên "biết ưu tiên quan tâm" tới người nghèo, người sắc tộc, phụ nữ, trẻ em, người già và tàn tật. Những phẩm chất khác được nêu ra là quyết tâm của họ vì công cuộc "phát triển toàn diện" người nghèo tại ở các làng mạc và thành thị, sự sống của con người "trong mọi giai đoạn" và bảo vệ sinh thái môi trường. Tài liệu nhắc lại yêu cầu của Giáo Hội cách nay năm thập niên yêu cầu những quyền lợi theo luật định cho những Kitô Hữu xuất thân từ nguồn gốc tiện dân (dalit). Với một quan điểm như thế, các vị lãnh đạo phải hành động vì sự "biến đổi về cơ cấu" của xã hội nhằm đảm bảo bình đẳng, công lý và tự do cho mọi người. Một nét đặc biệt nữa được nêu lên là quyết tâm "nhìn nhận và bảo vệ tính đa nguyên tôn giáo-văn hóa" của đất nước và bảo vệ các quyền của các nhóm thiểu số. Các vị lãnh đạo phải đề cao chủ nghĩa thế tục "để nhà nước cho mọi tôn giáo được tự do phát triển mà không thiên vị một tôn giáo nào." Theo các vị lãnh đạo Giáo Hội, bản hướng dẫn trên chỉ là sự giúp đỡ, còn "mọi công dân được tự do bầu cử theo lương tâm của mình." Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ đã gởi bản hướng dẫn này cho 142 giáo phận trên cả nước. Giáo Hội đã chọn ngày 29-08-99 làm ngày cầu nguyện cho "một chính phủ tốt và ổn định."

Ðược hỏi tại sao Giáo Hội phải nhắc lại đường hướng cũ khi cử tri đã biết bổn phận của họ, mục sư Valson Thampu thuộc Giáo Hội Bắc Ấn Ðộ nói rằng các đường hướng nhằm nhấn mạnh "nghĩa vụ luân lý trong việc bầu cử" vào một thời điểm mà nhiều người tỏ ra thờ ơ do các cuộc bầu cử diễn ra thường xuyên.


Back to Radio Veritas Asia Home Page