Báo Người Quan Sát Roma
lên án chủ trương thanh lọc chủng tộc
của chính phủ Serbia

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Báo Người Quan Sát Roma lên án chủ trương thanh lọc chủng tộc của chính phủ Serbia.

Vatican [Zenit 18/04/99] - Báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh Vatican tiếp tục lên án chủ trương thanh lọc chủng tộc của chính phủ Serbia. Trong số ra ngày 18/04/99, Báo Người Quan Sát Roma đã gọi cuộc thanh lọc chủng tộc tại Kosovo là một thảm kịch "với tất cả những đặc điểm của những tội ác ghê tởm nhứt của thế kỷ này".

Trong khi đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao để tìm kiếm hòa bình cho vùng Balkan, Tòa Thánh vẫn tiếp tục mạnh mẽ lên án chủ trương thanh lọc chủng tộc của Tổng Thống Milosevic. Báo Người Quan Sát Roma viết như sau: "thanh lọc chủng tộc là một hành động phản Kitô và chống lại con người và không một ai, người ra lệnh lẫn kẻ thừa hành, đều có thể biện minh cho chủ trương ấy".

Tòa Thánh đã tỏ ra rất lo ngại khi Tổng Thống Milosevic khước từ đề nghị hòa bình của ông Kofi Annan, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc. Tòa Thánh cũng đã đưa ra đề nghị: triệt thoái quân đội Serbia ra khỏi Kosovo, ngưng các cuộc không kích của Liên Minh Phòng Thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) và trợ giúp người tỵ nạn theo các tiêu chuẩn đuợc các qui ước quốc tế thiết lập. Thêm vào đó, Tòa Thánh hy vọng rằng tiến trình hòa bình sẽ được Liên Hiệp Quốc đứng ra điều động với sự cộng tác của Tổ Chức An Ninh và hợp tác Âu Châu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page