Tình trạng thê thảm
của các người tị nạn
bị cưỡng bức ra đi khỏi Kosovo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tình trạng thê thảm của các người tị nạn bị cưỡng bức ra đi khỏi Kosovo.

Genève - 19.04.99 - Tình trạng thê thảm của các người tị nạn bị cưỡng bức ra đi khỏi Kosovo đã được Ðức Tổng Giám Mục Bertello, Ðại Diện Tòa Thánh cạnh Ủy Ban Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, gợi lại trong bài phát biểu hôm thứ Sáu ngày 16.04.99. Nhắc đến những cuộc ra đi của từng trăm ngàn người dân Kosovo, Ðức Tổng Giám Mục nói: Ðây là những người bị cưỡng bức bỏ nhà cửa, quê hương ra đi giữa những đe dọa của vũ khí; rất nhiều người bị lạc mất gia đình, thẻ căn cước và chứng chỉ về tài sản bị hủy bỏ. Thêm vào những khổ cực này, còn có những bạo hành phá hủy khác như các vụ dội bom, các trái mìn đặt trên đường. Nhưng dĩ nhiên, đây không phải là trường hợp duy nhất trên bình diện thế giới: tại miền Tây Châu Phi, nơi đây cũng có những vụ di tản của từng ngàn, từng ngàn người bị cưỡng bức tìm nơi trú ẩn ngoài biên giới quốc gia của mình.

Yếu tố chung của các vụ ra đi cưỡng bức này - theo Vị Ðại Diện Tòa Thánh - là những vụ vi phạm các quyền con người, là sự bất ổn định chính trị, là việc tự do buôn bán vũ khí. Tình trạng này gây nên những hậu quả, như nghèo khổ mỗi ngày mỗi lan rộng, phá hủy các cơ cấu xã hội - kinh tế quốc gia và nhất là việc mất đi các điều tốt lành thiết yếu, như an ninh, giáo dục, cơ cấu y tế... Nạn nhân chính trước hết là các người già cả, các phụ nữ và các trẻ em. Ðức Tổng Giám Mục nhấn mạnh: "Ðây là những tình hình nghiêm trọng đòi một sự cố gắng khác thường của tình liên đới. Tình liên đới này không chấm dứt khi tình trạng khẩn trương đã vuợt qua, hay lúc các phương tiện truyền thông xã hội không còn nhắc gì đến nữa".

Trong những khẩn cấp cần thực hiện tức khắc, Ðức Cha Bertello yêu cầu một dấn thân quốc tế: (1) việc thành lập những cơ cấu đón tiếp tương xứng - (2) việc đoàn tụ gia đình - và (3) các tổ chức nhân đạo có thể can thiệp cụ thể bên cạnh các người tị nạn. Vị Ðại Diện Tòa Thánh quả quyết: Các điều khẩn cấp này, xét tựu trung, chỉ là hệ luận của một đòi hỏi cấp bách duy nhất và nền tảng này là việc "tái xác nhận quyền của mỗi một con người được sống trong bình thản và trong hòa hợp, bằng cách chấm đứt mọi hình thức bất khoan dung và kỳ thị đã ăn rễ sâu vào những ý thức hệ: những ý thức hệ này tước lột phẩm giá bất khả xâm phạm của con người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page