Tin mừng về
tiến trình làm án phong Chân Phước
cho Mẹ Têrêsa Thành Calcutta

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tin mừng về tiến trình làm án phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa Thành Calcutta.

Tin Vatican - 01.03.99 - Với luật trừ chưa hề có trong lịch sử Phong Thánh của thời nay, tiến trình làm án phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa thành Calcutta có thể được khởi sự, dù Mẹ qua đời chưa được 5 năm. Mẹ Têrêsa qua đời tại Calcutta ngày 15.09.1997, thọ 87 tuổi. Theo lời thỉnh cầu của Ðức Cha Henry Sebastian DíSouza, Tổng Giám Mục giáo phận Calcutta và nhiều vị Giám Mục khác nữa, ÐTC Gioan Phaolô II đã quyết định cho phép khởi sự việc làm án phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa. Việc làm án phong chân phước này được bắt đầu từ cấp Giáo Phận.

Ngay sau việc miễn chuẩn của ÐTC, ngày 12.12.1998, Bộ Phong Thánh đã loan báo cho Ðức Tổng Giám Mục giáo phận Calcutta về đơn xin làm án phong Chân Phước đã được ÐTC chấp thuận. Nhưng việc chấp thuận này chỉ được chính thức công bố hôm thứ Hai, mồng 1 tháng 3 năm 1999.

Từ nay Ðức Cha DíSouza có bổn phận hoàn tất các thủ tục: lập Tòa Án để tra vấn các chứng nhân, thu góp các bằng chứng, các bút tích về đời sống và các nhân đức của Mẹ Têrêsa, để chuyển hồ sơ đầy đủ về Bộ Phong Thánh.

Về phía Ðức Cha DíSouza, ngài cho biết: đã gửi tới Roma các hồ sơ về hai phép lạ đã lãnh nhận được do lời bầøu cử của Mẹ Têrêsa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page