Về lời nhận lỗi
của Ðức Tổng Giám Mục Chính Thống
vì đã yên lặng
dưới chế độ cộng sản Rumani trước đây

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Về lời nhận lỗi của Ðức Tổng Giám Mục Chính Thống vì đã yên lặng dưới chế độ cộng sản Rumani trước đây.

"Tôi, Tổng Giám Mục Chính Thống của giáo phận Timisoara, tôi xin cáo tội là tôi đã yên lặng dưới chế độ. Tôi đã phạm những lẫm lỗi và giờ đây tôi cảm thấy cần phải nói lên những lầm lỗi này. Tôi đã có thể cư xử một cách khác, nhưng trong thời đó, tôi nghĩ rằng vì ích lợi chung của Giáo Hội, tôi đã phải theo chế độ. Giờ đây tôi chỉ còn một việc phải làm là cáo tội lỗi của tôi một cách thành thực".

Ðây là một văn kiện gây ngạc nhiên và cảm động về lời nhận tội của Ðức Tổng Giám Mục Chính Thống: Nicolae Corneanu, Tổng Giám Mục Giáo Phận Timisoara, thuộc miền Tây Rumani, giáp giới Hungari. Văn Kiện ghi lại một cuộc phỏng vấn do Francesco Strazzarie thực hiện, và đã được đăng trên số báo "Thời Sự Nước Chúa" (Il Regno-Attualità) bằng tiếng Ý, số phát hành dịp ÐTC lên đường viếng thăm Rumani.

Ðược bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục năm 1962, trong lúc chế độ độc tài cộng sản của lãnh tụ Ceausescu thi hành một áp lực mạnh mẽ và tàn bạo đối với Giáo Hội Hy Lạp-Công Giáo, theo lễ nghi Bizantin, nhằm giập tắt bất cứ một chống đối nào trong nước, dù chỉ bằng lời nói, cả trong Giáo Hội Chính Thống nữa. Ðức Nicolae Corneanu công nhận là "tôi đã làm những điều mà ngày nay tôi sẽ không làm". Ðức Tổng Giám Mục giải thích một cách can đảm rằng: "Trong thời đó không thể có một lập trường nghịch với chế độ độc tài: hoặc chấp nhận việc lên án, bị loại ra khỏi giáo phận, từ bỏ chức vụ Giám Mục hoặc chấp nhận cộng tác với chế độ. Thái độ của Giáo Hội Chính Thống Rumani lúc đó là chấp nhận thực tại với xác tín này là chế độ cộng sản sẽ còn kéo dài trong nhiều năm nữa. Tôi là một trong số các vị đã chấp nhận sự cộng tác với chế độ. Việc này trở nên nặng nề như chiếc cối đá đè trên tôi. Tôi gớm tởm cái mà tôi đã làm vào thời kỳ đó, trong một số trường hợp."

Lời thú tội của Ðức Tổng Giám Mục không phải chỉ là một lời thú tội vu vơ, nhưng ngài còn đi vào chi tiết và công nhận trách nhiêïm của mình đối với Giáo Phận của ngài nữa. Ngài nói: "Nhiều Linh Mục Chính Thống trung thành với đức tin và với Giáo Hội đã bị giam tù, trong lúc tôi đây là Giám Mục, và là Tổng Giám Mục, thì tôi lại không dám nói một lời - Trong giáo phận của tôi có một số Linh Mục phản đối chế độ độc tài cộng sản và các vị này đã bị bách hại. Tôi đã không bênh vực các Linh Mục của tôi. Nhiều tín hữu trong giáo phận cũng bị các tòa án dân sự lên án, vì họ chống chế độ. Tôi đã không có một cử chỉ nào bênh vực họ. Ngày nay tôi cảm thấy một sức nặng lớn lao, đè trên tôi và tôi hổ thẹn với lương tâm mình".

Nhưng tường thuật của Ðức Cha Corneanu chưa hết. Ngài thành thực thú nhận như sau: "Tất cả những việc tôi đã làm, tôi cảm thấy phản lại lương tâm tôi. Tôi đã không thi hành bổn phận của tôi là một vị Giám Mục, bởi vì tôi đã không có can đảm phản đối chế độ. Tôi đã phạm những lỗi lầm. Giờ đây tôi cảm thấy phải xưng ra. Tôi đã phê bình thái độ của Giáo Hội Chính Thống từ năm 1948 trở đi. Dĩ nhiên chúng tôi đã làm những việc tích cực, nhưng cả những điều tiêu cực nữa. Sao chúng ta lại không có can đảm nói lên cách thành thực?"

Là một chứng nhân im lặng về những vụ bách hại các người Công Giáo sống trong lãnh thổ giáo phận của ngài, Ðức Cha Corneanu từ năm 1992 đã tỏ ra hối lỗi, qua việc trao trả lại nhà thờ Chính Tòa tại Lugoj cho Ðức Cha Ploscaru, Giám Mục Công Giáo.

Ngày nay, Ðức Tổng Giám Mục Corneanu tranh đấu hăng hái cho chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II tai Rumani, vì ngài là Tổng Giám Mục và là thành viên của Thánh Hội Nghị Chính Thống. Và ngài cũng là một trong các thành viên của Ủy Ban hỗn hợp Chính Thống-Công Giáo phụ trách việc trao trả chủ quyền các nhà thờ Công Giáo đã bị chế độ cộng sản tịch thu trao cho Giáo Hội Chính Thống. Ngài nhắc lại rằng: "Năm 1948, trong lúc chế độ cộng sản bãi bỏ Giáo Hội Hy Lạp Công Giáo, các người Chính Thống lại được tất cả chủ quyền về các tài sản của mình và của cả Giáo Hội Công Giáo nữõa. Sau khi cách mạng nhân dân đã lật đổ được chế độ độc tài và gia đình trị của lãnh tụ Ceausescu, tôi nghĩ rằng Giáo Hội Hy Lạp Công Giáo phải nhận lại tất cả những gì đã bị tước lột cách bất công, cho dù các cộng đồng Công Giáo hiện nay bị giảm số nhiều".

Hiện tại, không ai có thể kết án Ðức Tổng Giám Mục Nicolae Corneanu, vì những sai lầm đã qua của ngài. Không những không kết án, mà trái lại phải cảm phục sự thành thực nhận tội của Ðức Tổng Giám Mục Chính Thống Corneanu. Ðây là một hành động đòi nhiều khiêm tốn. Con người có thể sai lầm bất cứ lúc nào. Ðiều cần thiết là biết sám hối và cải thiện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page