Các tín hữu Kitô Ấn Ðộ
đòi chính quyền bang tuyên bố
năm 2000 là năm của Ðức Kitô

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các tín hữu Kitô Ấn Ðộ đòi chính quyền bang tuyên bố năm 2000 là năm của Ðức Kitô.

(UCAN IA3441.1041 17/08/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Sau khi chính phủ liên bang Ấn Ðộ hủy bỏ dành năm 2000 làm "Năm Của Ðức Kitô", một số tín hữu Kitô Ấn Ðộ đang đòi chính quyền bang hãy tuyên bố năm 2000 là Năm của Ðức Kitô.

Diễn Ðàn Các Kitô Hữu Quan Tâm (Concerned Christians Forum), một nhóm giáo dân đại kết, dự tính sẽ đến gặp nhiều vị tổng trưởng (chief minister) của 25 tiểu bang Ấn Ðộ để yêu cầu các vị này dành năm 2000 làm Năm của Ðức Kitô. Ðại diện các giáo phái của Diễn Ðàn này đã gặp hai vị tổng trưởng thuộc đảng Quốc Ðại và lời yêu cầu của họ được sốt sắng lắng nghe. Dạo cuối năm 1998, đảng Nhân Dân Ấn Ðộ, theo Ấn Giáo, đã đưa ra đề nghị nói trên. Tuy nhiên báo chí ở Ấn Ðộ đã giải thích đề nghị này như là một nỗ lực nhắm thay đổi hình ảnh bài Kitô giáo của đảng Nhân Dân, theo sau những vụ tấn công của người Ấn Giáo vào các cộng đoàn Kitô thiểu số. Các tổ chức Ấn Giáo lớn cũng phản đối đề nghị này vì họ cho rằng, làm như vậy là khuyến khích người Ấn Ðộ theo đạo. Ông Murali Joshi, bộ trưởng đặc trách Phát Triển Nhân Lực của chính phủ liên bang, đã đích thân đặt vấn đề này với thủ tướng Atal Vajpayee. Oâng Joshi đưa lý do rằng kitô giáo không phải là đạo gốc của Ấn Ðộ.

Trong một lá thư gửi tới tổng trưởng của bang Delhi, Diễn Ðàn Các Tín Hữu Kitô Quan Tâm đã bày tỏ sự kinh ngạc trước quan điểm của chính phủ Ấn Ðộ, coi Kitô giáo là một tôn giáo ngoại quốc. Lá thư ghi nhận rằng, Kitô giáo đã có mặt tại Ấn Ðộ gần hai ngàn năm và số Kitô hữu Ấn Ðộ chiếm khoảng 25 triệu người. Ấn Ðộ đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9/1999 tới đây, vì thế việc tuyên bố năm 2000 là Năm của Ðức Kitô chưa thể thực hiện được trước ngày bỏ phiếu. Luật bầu cử của chính phủ liên bang nghiêm cấm các chính trị gia, hay chính phủ dùng tôn giáo hay các biểu tượng tôn giáo để kiếm phiếu, hoặc là đưa ra bất cứ tuyên bố nào có lợi cho các cộng đoàn tôn giáo. Linh Mục George Pereira, phó tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ cho hãng thông tấn UCAN biết rằng, việc mừng Năm Thánh của tôn giáo đã trở thành một tập tục thông thường ở Ấn Ðộ. Trước đây, chính phủ Ấn Ðộ còn tài trợ cho các tín hữu đạo Sikhs và Phật Giáo mừng năm thánh của họ. Từ chối cho người Kitô mừng năm thánh là một sự kỳ thị. Trong khi đó, Ðức Tổng Giám Mục Alan de Lastic, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ thì cho rằng, vì Ấn Ðộ là một quốc gia thế tục và ủng hộ tất cả tôn giáo trong nước, chính phủ không phải chỉ mừng năm thánh mà thôi, nhưng còn phải tài trợ cho các sinh hoạt mừng lễ của người Kitô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page